Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výstava „Život kostelů Broumovska“ se prezentuje v Loretě Rumburk

K významným výstavním projektům roku 2015 v Loretě Rumburk patří výstava Život kostelů Broumovska. Její zahájení je součástí zahájení hlavní turistické sezóny v Českém Švýcarsku. Více než stovka barevných fotografií Jana Záliše představuje deset barokních kostelů na Broumovsku. V Loretě Rumburk je výstava o nadčasové kráse i současné podobě sakrální architektury k vidění od 2. 4. do 30. 5. V křížové chodbě je přístupná od úterý do soboty, od 10.00 do 17.00 hod. Vstupné je 50 a 25 Kč. Vernisáž se koná ve čtvrtek 2. 4. od 17.00 hod. Výstavu Život kostelů Broumovska v roce 2014 připravilo Národní technické muzeum v Praze a občanské sdružení Omnium, které se o záchranu a další využití kostelů stará přímo v terénu. V Loretě Rumburk výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Návštěvníci Lorety Rumburk se od dubna do května 2015 prostřednictvím fotografií seznámí se sakrální architekturou Broumovska. Zdejší kostely z let 1709–1743 byly postaveny podle plánů barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. „Výstava Život kostelů Broumovska ukazuje citlivé umístění sakrálních staveb v krajině i obci a zaznamenává výrazný architektonický rukopis obou Dientzenhoferů,“ uvedl ing. arch. Petr Krajči z Národního technického muzea.

Součástí prezentace architektury Broumovska v Loretě Rumburk je promítané pásmo fotografií a výpravná publikace Jana Záliše «Broumovsko – Krajina architektury & architektura krajiny» z roku 2013. Na výstavě se podrobně představují tyto kostely: Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově, kostel sv. Václava v Broumově, kostel Všech svatých v Heřmánkovicích, kaple Panny Marie na Hvězdě, kostel sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích, kostel sv. Barbory v Otovicích, kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, kostel sv. Markéty v Šonově, kostel sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích a kostel sv. Anny ve Vižňově.

Výstava Život kostelů Broumovska se v roce 2014 premiérově představila v Národním technickém muzeu v Praze, poté zavítala do Broumova. Vedle Rumburku se bude prezentovat např. v Brně. Volba výstavy v rumburské Loretě nebyla náhodná. Rumburská barokní památka se prezentaci sakrální architektury věnuje dlouhodobě. Samotná loretánská kaple Panny Marie je spjatá s významným rakouským architektem Johannem Lucasem Hildebrandtem. Další sakrální stavby Šluknovska jsou od osmnáctého století spojeny se stavbami stavitele a zednického mistra Johanna Georga Aichbauera ml., který vyrůstal v rodině Kryštofa Dientzenhofera a byl nevlastním bratrem Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Stavitel Johann Georg Aichbauer ml. je autorem kostela sv. Jiří v Jiříkově a kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech.

Klára Mágrová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail