Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nebojte se dát dítě do přípravné třídy

Absolvování přípravné třídy je pro děti z psychologického hlediska velkým přínosem – postupným zvykáním na školní prostředí se děti zbavují případného stresu v roli prvňáčka. Ve třídě je malý počet dětí a individuálním přístupem lze u dítěte rozvinout a posílit oslabenou nebo znevýhodněnou oblast. Na naší škole pracují pouze zkušení speciální pedagogové, kteří vědí, jak s dítětem pracovat. Dítě poznává jednotlivé části školy, její režim a postupně přivyká i školním návykům (přestávky a výuka, přechody do jednotlivých učeben, chod školní družiny a jídelny).

Příprava budoucích prvňáčků je u nás poskytována zdarma (na rozdíl od mateřské školy) a všechny děti odcházejí na zápis do základních škol. Naší přípravnou třídou, která je na Speciální základní škole a Praktické škole v Rumburku, prošlo již na čtyřicet dětí a všechny maminky byly s připraveností dítěte do první třídy maximálně spokojeny.

Na škole působí i logoped, který s dětmi pravidelně procvičuje případné vadné hlásky, obohacuje slovní zásobu a rozvíjí jazykový cit. Formou hravého učení je u dítěte podporováno názorové myšlení, které je předfází logického myšlení, důležitého pro matematické činnosti. Vzdělávání se uskutečňuje podle předškolního vzdělávacího programu, proto se děti neučí počítat ani psát. Rozvíjí se pouze grafomotorické dovednosti, např. správný úchop, správný sed při všech činnostech a podpora vyhraněné ruky. Přípravná třída je velkým přínosem pro děti s grafomotorickými problémy, jazykově znevýhodněné, zdravotně a sociálně znevýhodněné, se sníženou koncentrací pozornosti nebo s vadami řeči. Mohou ji navštěvovat děti od pěti let nebo děti po odkladu školní docházky.

Uvažujete-li o přípravné třídě pro své dítě, jsme vám na naší škole k dispozici od 8.00 do 14.00 hodin. V případě dotazů nás kontaktujte na tel. číslech 412 332 110 nebo 731 411 909.

 

Jana Vomelová
speciální pedagog

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail