Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Aktivační centra pokračují

V rámci koncepce celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením jsme se v letech 2010–2013 zapojili do programu Aktivačních center (AC), která prostřednictvím těchto kurzů nabízí možnost vzdělávání osob s těžšími formami mentálního postižení. Současný proces destruktualizace umožňuje stále více mentálně postiženým osobám žít doma ve svých rodinách. My jsme jim nabídli možnost celoživotního vzdělávání prostřednictvím kurzu Základy přípravy pokrmů. Tento kurz je jeden z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších.

Díky finanční dotaci z krajského úřadu, zastoupeného hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem, mohl tento projekt pokračovat i v roce 2015. Zmíněný kurz probíhá v odpoledních hodinách a jeho účastníci zdokonalovali své dovednosti získané z předešlých let. Díky tomuto projektu se lektoři kurzu snaží účastníky více seznámit s životem v intaktní společnosti.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat krajskému úřadu a samotnému hejtmanovi za podporu AC – Základy přípravy pokrmů, která pomohla osobám se zdravotním postižením při praktických činnostech získávat základní vědomosti o materiálech, pomůckách a přístrojích, které se používají v běžné domácnosti.

účastníci a lektoři kurzu

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail