Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Katalog řemeslné výroby 2015

VÝZVA PRO ŘEMESLNÍKY

 

Ústecký kraj vydal v loňském roce Katalog řemeslné výroby, který nabídnul přehled o výrobcích řemeslníků a drobných podnikatelů v kraji pro využití při pořízení dárkových a propagačních předmětů, které skutečně reprezentují náš kraj. V elektronické podobě je umístěn na turistickém portálu Brána do Čech včetně jmenného seznamu řemeslníků v sekci Regionální produkty, dále na webu Ústeckého kraje, také ho poskytujeme na vyžádání všem, kteří o něj projeví zájem.

V současné době připravujeme Katalog řemesel 2015. Budou zde uvedeni řemeslníci se sídlem nebo provozovnou na území Ústeckého kraje, kteří patří do některé ze dvou uvedených skupin a kontaktují nás na základě této výzvy:

I. skupina – necertifikovaní

 řemeslník (právnické osoby kategorie drobný a malý podnikatel; fyzické osoby podnikající i nepodnikající) produkující výrobky s podílem ruční práce, ve které se odrazí řemeslné zpracování, s výrobou alespoň do desítek kusů

II. skupina – certifikovaní

 držitelé platného certifikátu Regionální produkt vedený pod Asociací regionálních značek

 držitelé ocenění Regionální potravina Ústeckého kraje 2014

 držitelé ocenění O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče 2014

 držitel titulu Nositel tradice lidového řemesla

Katalog slouží k podpoře místní ekonomiky, pomáhá v reklamě a propagaci produkce a posiluje sounáležitost místního obyvatelstva s regionem.

Na vaše kontakty ve formátu jméno a příjmení, kontakt (mobil, e-mail), adresa, druh výrobku čekáme do 10. 4. 2015 na e-mailu ludwigova.p@kr-ustecky.cz

(Mgr. Petra Ludwigová, koordinátor pro regionální výrobky, značky, řemeslníky, Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor regionálního rozvoje, tel.: 475 657 958). Uveřejnění v katalogu je zdarma.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
Jan Szántó
člen Rady Ústeckého kraje pro oblast zahraničních vztahů, cestovního ruchu a regionálního rozvoje

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail