Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kompostárna ve Šluknově poslouží i ostatním obcím ve výběžku

Za přítomnosti odborné i široké veřejnosti a nejvyšších představitelů města Šluknova byla v pátek 27. 3. v tomto městě slavnostně otevřena první kompostárna ve Šluknovském výběžku.

Nová kompostárna bezezbytku splňuje vysoké požadavky na zajištění ekologické služby občanům v podobě zpracování biologicky rozložitelného odpadu na kvalitní biomasu. Její součástí je nejen stavba zpevněných ploch, záchytné jímky, administrativní budovy a garáží, ale i moderní technika, která odpad sveze a následně zpracuje. Celkové náklady na stavbu a její vybavení dosáhly bezmála dvaceti milionů korun. Město Šluknov ze svého rozpočtu vložilo deset procent z této sumy, zbývajících devadesát procent bylo hrazeno z dotace Operačního programu životního prostředí.

Kompostárna bude užitečná jak pro obyvatele, kteří do ní budou moci odložit zeleň, větve stromů a ostatní bioodpad ze svých zahrad a domácností, tak také pro město samotné, neboť zde bude likvidován odpad vzniklý při údržbě zeleně v katastru Šluknova. Své služby ovšem nabídne i obcím z okolí, kterým tak usnadní splnit povinnost vyplývající ze zákona o odpadech, tj. odkládat biologický odpad v zařízeních k tomu určených.

Jiří Mikisch

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail