Kompostárna ve Šluknově poslouží i ostatním obcím ve výběžku

Tištěné noviny 07/2015 | 15. 5. 2015 | Nezařazené

Za přítomnosti odborné i široké veřejnosti a nejvyšších představitelů města Šluknova byla v pátek 27. 3. v tomto městě slavnostně otevřena první kompostárna ve Šluknovském výběžku.

Nová kompostárna bezezbytku splňuje vysoké požadavky na zajištění ekologické služby občanům v podobě zpracování biologicky rozložitelného odpadu na kvalitní biomasu. Její součástí je nejen stavba zpevněných ploch, záchytné jímky, administrativní budovy a garáží, ale i moderní technika, která odpad sveze a následně zpracuje. Celkové náklady na stavbu a její vybavení dosáhly bezmála dvaceti milionů korun. Město Šluknov ze svého rozpočtu vložilo deset procent z této sumy, zbývajících devadesát procent bylo hrazeno z dotace Operačního programu životního prostředí.

Kompostárna bude užitečná jak pro obyvatele, kteří do ní budou moci odložit zeleň, větve stromů a ostatní bioodpad ze svých zahrad a domácností, tak také pro město samotné, neboť zde bude likvidován odpad vzniklý při údržbě zeleně v katastru Šluknova. Své služby ovšem nabídne i obcím z okolí, kterým tak usnadní splnit povinnost vyplývající ze zákona o odpadech, tj. odkládat biologický odpad v zařízeních k tomu určených.

Jiří Mikisch

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/05/15/kompostarna-ve-sluknove-poslouzi-i-ostatnim-obcim-ve-vybezku/