Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na slovíčko s novým ředitelem rumburské nemocnice

Pátek 13. 3. byl pro rumburskou nemocnici zlomovým dnem, jelikož se změnilo celé vedení. Noví členové představenstva si šli hned po skončení valné hromady nemocnici přebrat. Jak to probíhalo a jak se sžíváte se svými funkcemi?

Předání a převzetí společnosti trvalo několik hodin a probíhalo standardním a předem domluveným způsobem. Především se jednalo o listinné dokumenty, podklady a evidence. Rozdělení funkcí je samozřejmě důležitou součástí řízení, ale myslím, že v této fázi se každý z nás snaží především postupně proniknout do problematiky chodu nemocnice a je zde také patrná velká snaha jednotlivých členů vedení týmově spolupracovat, zapojit se do práce i využít individuální znalosti a zkušenosti.

Všechno je teprve na začátku, ale jistě Vás čeká obrovský kus práce. Jelikož v čele nemocnice stojíte právě Vy, kam budou směřovat první kroky?

Těch kroků je a bude celá řada. Prioritně je nutné seznámit se s hospodařením společnosti a personálním zajištěním zdravotní péče. Neméně důležité je také představit se zaměstnancům a poznat se s nimi, obejít jednotlivá oddělení i podpůrné provozy a získat přehled o technickém vybavení a zázemí nemocnice.

V jaké ekonomické situaci se teď nemocnice nachází?

Není žádným tajemstvím, že nemocnice není v nejlepší finanční kondici. V uplynulých dvou letech hospodařila každý rok s několikamilionovou ztrátou.
Naším úkolem bude zjistit, kde nás „nejvíc tlačí pata“ a snažit se o postupné řešení a vyřešení problémů, se kterými se nemocnice potýká. Není to samozřejmě úkol na pár měsíců, ale běh na dlouhou trať, při kterém se budeme snažit nejen nepadnout, ale být i úspěšní.

Problém severních Čech je ten, že mladí lékaři jdou dnes spíše pracovat do blízkého Německa, kde si vydělají o poznání více peněz. Jak je na tom nemocnice s lékaři, zdravotními sestrami a vlastně s celým zdravotnickým personálem?

Toto není problém jen rumburské nemocnice, ale vlastně celého pohraničí.
Mladým lékařům se není co divit, pokud se snaží jít za vyšším finančním oceněním, ale mnohdy i za lepšími podmínkami pro jejich profesní a kariérní růst.
Na druhou stranu je třeba říct, že to nevzdáváme, s několika potencionálně novými lékaři jsme již zahájili jednání a prvního dubna nastupuje na interní oddělení nová lékařka, čerstvá absolventka. Na těch ostatních teď bude, zda jim naše nabídka přijde dost zajímavá. V každém případě se snažíme doplnit nemocniční tým dalšími kvalifikovanými pracovníky, a to nejen lékaři, ale také jsme přijali nové atestované zdravotní sestry.

Čím se může Lužická nemocnice po-chlubit?

V minulých letech poskytl majoritní akcionář, Město Rumburk, nemocnici prostřednictvím dotací značné finanční prostředky a do modernizace přístrojového vybavení, operačních sálů, ale i do nového zařízení a vybavení některých oddělení nemocnice byly investovány nemalé částky. V loňském roce byla vyhodnocena rumburská porodnice jako nejlepší v Ústeckém kraji v oblasti přirozených porodů a takových věcí by se jistě našla celá řada. Co ale pokládám za nejdůležitější, je tým zkušených odborníků, kteří poskytují v rámci celého našeho zařízení kvalitní zdravotní péči lidem celého Šluknovského výběžku.

Lidé vnímají nemocnici všelijak. V médiích se většinou ukazuje v tom negativním světle. Jak to vidíte Vy jako ředitel?

Negativní zprávy jsou v dnešní době pro média zajímavým soustem a veškeré „katastrofy“ prodejnější. Je evidentní, že nedávný smutný případ nemocnici poškodil v očích našich pacientů i široké veřejnosti. Chtěli bychom, aby se tento pohled do budoucna změnil.

Ve čtvrtek ráno 26. 3. se ve Vaší kanceláři předával peněžitý dar pro nemocnici. Celkem 15 200 Kč je výtěžek Romského charitativního plesu, který se v Rumburku konal 21. 3. Na co přesně se peníze použijí?

Nemocnice byla skutečně začátkem měsíce března oslovena pořadateli Romské-ho charitativního plesu s tím, že mají v úmyslu poskytnout výtěžek z této akce ve prospěch dětského oddělení Lužické nemocnice. V uvedený den nám byl předán symbolický šek a současně podepsána darovací smlouva na poskytnutí finančního daru ve výši 15200 Kč, který bude poukázán na náš bankovní účet.
Finanční prostředky by měly být použity na doplnění vybavení herny a výukové místnosti dětského oddělení.
Vážíme si každé podpory pro naši nemocnici a obzvlášť pokud jde o zpříjemnění nemocničního pobytu našich malých pacientů.

jap

 

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail