Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zastupitelstvo i setkání s občany proběhlo tentokrát ve znamení změn a investic

zastupitelstvo

Středa 25. 3. a čtvrtek 26. 3. – dny, kdy si mohli občané v odpoledních hodinách přijít poslechnout a popřípadě pohovořit o změnách, plánech a rozhodnutích města.

Setkání s občany bylo již druhé v tomto roce. Lidé, kteří dorazili, byli přizváni starostou Jaroslavem Sykáčkem ke společnému stolu. Tentokrát byla na programu investiční výstavba v letech 2010–2014, příprava investičních akcí pro roky 2015–2018 a strategický rozvoj města. K tématu hovořil převážně místostarosta Jiří Pimpara, který má investice v gesci. Slovo si předávali s Evženem Dvořákem, který je pověřen vedením oddělení investic a zároveň je i zastupitelem. Nejprve se zrekapitulovaly předešlé roky, kolik a kam se celkově v daném roce investovalo, s tím, že plán investic na rok 2015 je zatím kolem šestnácti milionů korun.

O poznání delší trvání mělo čtvrteční zasedání Zastupitelstva města, kde se řešilo osmnáct bodů. Na jednání se přišly podívat asi dvě desítky občanů. Na začátku jsme se dozvěděli, že na uplynulých schůzích Rady města byly schváleny prodeje bytů, dotace na různé kulturní akce, byly stanoveny komise a třeba i to, že vznikly nové facebookové stránky našeho města, které lidem mohou aktuálně přiblížit, co se kde zrovna dělo, děje a dít bude.

Jednání se zdrželo v okamžiku, kdy na řadu přišel další z bodů, a sice žádost o poskytnutí dotace pro rumburskou Loretu. Ta je finančně podporována již od roku 1996. Donátory jsou třeba Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Biskupství litoměřické a od roku 2007 i Město Rumburk. Tak jako každý rok i letos Loreta plánuje další etapu obnovy. Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk by chtělo zrealizovat restaurování dekorativní výzdoby části ambitu a restaurování malířské výzdoby kaple Pražského Jezulátka a kaple Panny Marie Lurdské. Ministerstvo kultury ČR letos přislíbilo Rumburku 600000 Kč v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. Loreta žádala město o příspěvek ve výši 250000 Kč, který ale Rada města neschválila. Na zastupitelstvu padlo rozhodnutí, že Rumburk přispěje částkou 100000 Kč, přičemž minimální výše spolupodílu je patnáct procent. Do diskuse se zastupiteli byla přizvána i projektová manažerka Klára Mágrová. Ta vysvětlovala, že se o dotace musí žádat každý rok, jinak by došlo k definitivnímu zániku místní památky. Připomněla nám, že v jednání je i zařazení Lorety mezi národní kulturní památky. Zastupitelé si jsou samozřejmě vědomi toho, že Loreta je největším turistickým lákadlem pro veřejnost, ale letošní rozpočet města musí pamatovat i na další nezbytné investice, jako například podporu nemocnice apod.

V polovině zasedání se pak začal probírat samotný rozpočet. Předložen byl jako přebytkový, s tím, že se určitě bude v průběhu roku měnit. Po zapracování připomínek byl rozpočet schválen.

Jedním z témat byly i herny a výherní automaty. Vedení města nechce přihlížet vzniku heren na pomezí legality a chce aktivně bojovat proti nelegálnímu hazardu. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina, jejímž výstupem by měla být dlouhodobá koncepce boje proti hazardu na území našeho města a jeho regulace. Zastupitelé také řešili možnou pokutu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli stávající platné vyhlášce, která údajně zakládá diskriminační prostředí a kvůli které, v extrémním případě, hrozí městu pokuta až deset milionů korun. Tento odkaz minulého vedení města nutí nynější představitele k oživení diskuse ohledně regulace hazardu, a proto se pracovní skupina bude skládat z představitelů politických subjektů, občanské společnosti a odborníků, kteří denně s hazardem přijdou do kontaktu.

Poté přišel na řadu bod číslo deset – návrh na pověření řízení Městské policie Rumburk určeným strážníkem. Tuto funkci zastával od 1. 3. 2014 Petr Mark, kterému patří díky za jeho kvalitně odvedenou práci. Šéfem městské policie už však v dalším období být nechtěl. Novým ředitelem městské policie se na návrh starosty města stal Waldemar Kotmel, který je jedním ze zakladatelů městské policie a pracuje tu již od roku 1992. Navíc má u ostatních strážníků velkou důvěru i autoritu.

V závěru bylo ještě zmíněno datum valné hromady – Euroregion Nisa, která proběhne 24. 4. 2015 v Liberci. Zbylé body programu pak zastupitelé projednali vcelku rychle a u ničeho se zbytečně nezdržovali. Zasedání Zastupitelstva města bylo starostou ukončeno krátce po osmé hodině večerní.

jap

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail