Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stalo se v Rumburku – měsíc duben

 • 1. 4. 1958 Rumburské strojírny byly začleněny do národního podniku Závody Jana Švermy Brno

 

 • 4. 4. 1730 zemřela kněžna Christina Theresia z Liechtensteinu a byla jako první pochována v hrobce majitelů panství, která byla vybudována v kapucínském klášterním kostele sv. Vavřince

 

 • 9. 4. 1562 cech kovářů, zámečníků a kolářů v Rumburku získal potvrzení svých práv od vrchnosti

 

 • 9. 4. 1690 byl slavnostně vysvěcen kapucínský klášter v Rumburku (dnes knihovna) litoměřickým biskupem Jaroslavem ze Šternberka

 

 • 10. 4. 1825 se stává novým majitelem větrného mlýna a hostince (dříve kaple sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu, nyní ve správě pravoslavné církve) Franz Matterna z Rumburka, dalším majitelem byl od 14. 4. 1841 Franz Marschal, tesař z Lipové, který se zadlužil a dále pak vlastní obytnou budovu od 2. 4. 1845 JUDr. Franz Kittelt z Rumburka

 

 • 15. 4. 1920 byla v Rumburku zřízena pobočka Německé agrární a průmyslové banky

 

 • 17. 4. 1918 opakované nepokoje v Rumburku byly vyvolány velkou bídou, revoltovalo asi 1000 hladových žen a dětí, muselo zasahovat vojsko a bylo zatčeno asi 40 osob (v dubnu demonstrace i v okolním Šluknově, Starých Křečanech, Varnsdorfu a Chřibské), nepokoje vyvrcholily 21. 5. 1918 Rumburskou vzpourou

 

 • 20. 4. 1836 zemřel majitel Rumburského panství Johann Josef z Liechtensteinu půl roku do dne sv. Jiří, do 24. dubna, bylo rumburským měšťanům povoleno vaření piva ve zdejším pivovaru a jeho prodej, zbývající půlrok měli odebírat vrchnostenské pivo, toto privilegium udělil 4. října 1657 Rumburku jeho nový majitel, Franz Eusebius hrabě Pötting, jako potvrzení jeho dosavadních výsad

 

 • 25. 4. 1919 těla tří popravených vojáků z Rumburské vzpoury byla po roce slavnostně vyzdvižena a převezena do jejich domovů, F. Noha byl pohřben v Plzni, S. Vodička v Doubravce a V. Kovář v Košířích u Prahy

 

 • 26. 4. 1568 Heinrich ze Schleinitz vydal pro rumburský cech privilegium na řemeslo tkalcovské

 

 • 26. 4. 1859 začaly prvně pracovat milosrdné setry řádu sv. Karla Boromejského v nově vystavěné Nemocnici císaře Františka Josefa I. (dnešní obchodní akademie)

 

 • 27. 4. 1730 si rumburský učitel Johann Anton Müller podal žádost o podporu k vrchnosti, ta mu pak dávala ročně dva strychy žita a čtyři sáhy dříví, stejně jako jeho předchůdcům

 

 • 29. 4. 1774 potvrzuje císařovna Marie Terezie artikule pivovarnického a sladovnického cechu litoměřického kraje, jehož centrem zůstává Rumburk

 

 • 30. 4. 1757 prošla městem Rumburk pruská pěchota – při tzv. druhém vpádu Prusů do Čech; nedlouho předtím způsobila nepozornost císařských vojenských pekařů v Rumburku požár, při němž shořelo 36 domů

 

 • v dubnu 1867 byl slavnostně položen první pražec při budování železnice Rumburk – Česká Lípa

 

 • na Velikonoce 1872 se otevřela soukromá dvojtřídní evangelická škola v Krásnolipské ulici, navštěvovalo ji 32 dětí a působili tam 2 učitelé

 

 • v dubnu 1946 bylo na koupališti v Rumburku zřízeno sportovní a volejbalové hřiště

Libuše Hlinková
zdroj: kniha Rumburk – Město
v českém Nizozemí, brožura
Rumburská vzpoura, oficiální
stránky města Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail