Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poradna pro oběti trestných činů odpovídá na dotazy čtenářů

Dotaz • Dobrý den, můžete mi, prosím, vysvětlit, co to je „odškodnění oběti trestného činu“? Děkuji za odpověď, Karel

Odpověď Poradny pro oběti trestných činů • Vážený pane Karle, v trestním řízení má oběť právo na náhradu škody i nemajetkové újmy a některé z obětí mají nárok na peněžitou pomoc obětem trestných činů. Váš dotaz zřejmě směřuje na poskytnutí peněžité pomoci oběti trestného činu, na kterou má nárok v případě, že jí trestným činem byla způsobena újma na zdraví. Za oběť se v tomto případě považuje i osoba pozůstalá. S žádostí o poskytnutí peněžité pomoci je nutné obrátit se na stát prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, Odboru odškodňování.

Účelem tohoto institutu je pomoci oběti překonat dočasné ztížení její sociální situace, ke kterému v důsledku trestného činu došlo. Důvodem je pracovní neschopnost a nutné léčení nebo následek úmrtí blízké osoby. Peněžitá pomoc od státu v žádném případě nenahrazuje povinnost pachatele trestného činu uhradit škodu, kterou trestným činem způsobil. Podmínkou je zachování zákonné lhůty, která nyní činí dva roky ode dne, kdy se oběť o vzniku škody dozvěděla. Zmeškání této lhůty nelze nijak napravit.

V případě vašeho zájmu o bližší informace kontaktujte Poradnu pro oběti trestných činů Probační a mediační služby v Rumburku, Lužické nám. 387 (vchod mezi květinkou a pekařstvím, 1. patro), tel. č. 734 362 948, e-mail: pkleprlikova@pms.justice.cz.

Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně. Projekt „Proč zrovna já?“, v rámci nějž je poradna provozována, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail