Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

SLOVO STAROSTY

JAROSLAVA SYKÁČKA

Sykáček

Vážení spoluobčané, nynější počasí mě nutí k optimismu, a tak i já věřím, že probíhající rekonstrukce silnice Tř. 9. května a navazujících komunikací bude probíhat co nejrychleji a za co nejmenšího omezení nás všech. Všichni asi seznáme, že už byla potřeba, stejně jako seznáme u většiny dalších komunikací na území města, potažmo kraje, potažmo republiky. V uplynulých několika týdnech jsme byli obeznámeni s účinnou novelou zákona, která upravuje přidělování doplatku na bydlení, tudíž vedení města nyní může, alespoň minimálně, ovlivnit, kdo na našem území bude, nebo naopak nebude pobývat, ale to jen za předpokladu, že dotyčný člověk zažádá o doplatek na bydlení a bude mít zájem o to ubytovat se v některé z ubytoven na našem území. Krásné počasí mě vybízí k optimismu, jak jsem se již zmínil výše, ale mnohé živly vybízí k činům, které nejsou nikomu po chuti, jako třeba ke krádežím – mějte, prosím, oči na stopkách a neváhejte se obracet na naše strážníky. Málem bych zapomněl, připomeňte prosím té naší omladině, že začíná krásné počasí, a to si doma neužijí, a že jim občas nějaké to rozbité sklo od mičudy spíš odpustíme, než aby seděli doma a koukali do přístroje podobnému tomu, na kterém píšu tyto řádky.

Srdečně zdraví starosta

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail