Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Přestavba nejdůležitějšího silničního tahu začala. Řidiči se nového povrchu dočkají začátkem léta

stavba

INFO o zahájené stavbě „REKO silnice
II/266 Rumburk – Šluknov“

Stavba byla předána zhotoviteli EUROVIA CS, a. s. dne 9. 3. 2015, termín dokončení stavby je do 30. 9. 2015.

V současné době již probíhají práce na čištění a hloubení příkopů, byly zahájeny práce na rekonstrukci mostů a 2 propustků.

V rámci této stavby bude provedena rekonstrukce 3 klenbových mostů, 1 kamenné opěrné zdi, 9 propustků a dále budou také opraveny uliční odvodňovací vpusti v Rumburku a ve Šluknově, v celé délce silnice (9,693 km) bude provedena výměna krytu vozovky a zřízeno nové vodorovné značení, osazeny směrové sloupky a rovněž bude vyměněno a doplněno svislé dopravní značení.

V průběhu stavby bude docházet na trase mezi Rumburkem a Šluknovem z důvodu výše popsaných prací k omezením dopravy, především jejím svedením do jednoho jízdního pruhu.

V průběhu stavby bude také v ul. 9. května v Rumburku provedena investicí Severočeské vodárenské společnosti rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která proběhne v termínu duben – červen 2015 a v souběhu také částečná rekonstrukce plynovodu investicí RWE.

Aleš Kocián, vedoucí správního úseku Děčín SÚS Ústeckého kraje

 

 

Navazuji na informaci Správy a údržby silnic Ústeckého kraje o zahájení rekonstrukce výše uvedené silnice. Občany města Rumburk bude především zajímat, jak se tato akce dotkne života ve městě. A dotkne se dosti výrazně.

Začátek této rekonstrukce je na stávající světelné křižovatce na třídě 9. května, stavba pokračuje třídou 9. května až k železničnímu přejezdu a dále pak Šluknovskou ulicí přes Valdek až do Šluknova.

Vlastní rekonstrukci povrchů této silnice bude předcházet na třídě 9. května výměna vodovodních a kanalizačních řadů a plynovodu. Tyto práce se dotknou života v této části města velmi podstatně. Již ve středu 8. 4. 2015 byla uzavřena třída 9. května v úseku od světelné křižovatky až po křižovatku s ulicí 2. polské armády, a to v obou směrech (křižovatka směrem do 2. polské armády zůstane průjezdná). Dojde zde k frézování živičného povrchu vozovky a k následným výkopům prováděným firmou SčVaK a.s. spojených s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v tomto úseku. Chodníky na obou stranách silnice zůstanou průchozí pro veřejnost. Semafory na křižovatce třídy 9. května s ulicí Komenského a Jiříkovskou budou v průběhu prací vypnuty. Ve stejné době a ze stejných důvodů bude uzavřena třída 9. května ještě v úseku od křižovatky s ulicí Nádražní do prostoru před areál Policie ČR, zde půjde o uzavírku pouze částečnou v jednom jízdním pruhu. I v tomto úseku zůstane chodník průchozí a přístupný veřejnosti. Práce v těchto úsecích budou probíhat od 8. 4. 2015 do 30. 6. 2015, končit by měly položením nového živičného povrchu vozovky, novým vodorovným dopravním značením a následnou opravou chodníků. Nejpozději do 15. 7. 2015 by měla být třída 9. května opět zcela průjezdná a s novým povrchem.

Objízdné trasy uzavřených úseků budou vedeny ve směru od Děčína a České Lípy ulicí Jiříkovská, směrem na Šluknov pak ulicí Máchova a ulicí Plynární do ulice Šluknovské a dále směr Valdek. Ve směru od Šluknova na Děčín a Českou Lípu povede objízdná trasa částí třídy 9. května od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Žitná, dále pak ulicemi Žitná a Sukova na kruhový objezd u gymnázia a odtud pak po běžné trase.

 

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail