Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

ZÁSTAVNÍ PRÁVO K NEMOVITOSTI – ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

Často se stává, že si chceme postavit, koupit nebo zrekonstruovat byt či dům, ale nemáme na to dostatek finančních prostředků. Nezbývá nám potom, než se obrátit např. na banku a peníze si od ní půjčit. Jde-li o větší obnos, jako tomu při realizaci těchto plánů bývá, vyžaduje banka zpravidla nějaké zajištění, aby se pojistila pro případ, že nebudeme splácet. Takovou pojistkou bývá nejčastěji zástava. Je proto dobré vědět, jak se zřizuje, proč se zřizuje a jak to funguje, když se zastavená věc prodává. Na to se podíváme právě v tomto článku s tím, že se zaměříme na situaci, je-li zástavou nemovitá věc, tedy třeba byt nebo dům. V souvislosti s nemovitostmi a zástavním právem se často hovoří o tzv. hypotéce.

Odborně řečeno slouží zástavní právo k zajištění pohledávky (např. úvěru) a jejího příslušenství (úroků, poplatků apod.) do jejího splacení. Zástava k nemovitosti vzniká na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi bankou a dlužníkem. Jejím účelem a smyslem je zajistit, aby věřitel (banka) získal zpět svou pohledávku. Zástava na nemovitosti dlužníka jednak motivuje k tomu dluh splácet a jednak v případě, že nesplácí, má banka jistotu, že se ke svým penězům dostane. V případě nesplacení úvěru je totiž banka oprávněna domáhat se uspokojení ze zastavené věci (domu, bytu), což se děje většinou jejím prodejem. Může totiž zástavu zpeněžit a peníze z prodeje si, až do výše své pohledávky, ponechat. Neplatíme-li, o byt či dům přijdeme. To je v zásadě základní fungování všech hypoték.

Zástavní právo k nemovité věci se zapisuje do katastru nemovitostí. Na internetu je katastr nemovitostí každému přístupný. Proto je před koupí jakékoli nemovitosti dobré se podívat, zda nějaká zástava na vyhlédnuté nemovitosti po předchozím vlastníkovi náhodou nevázne. Zástavní právo k nemovitosti je totiž tzv. věcným právem, což znamená, že pokud je zřízeno, „přisaje“ se na nemovitost, kde je až do splacení úvěru. Pokud tedy koupíme nemovitost, na které vázne zástavní právo, nemůžeme se následně divit, když za námi přijde banka jako za novým vlastníkem a chce nemovitost prodat.

Pokud úvěr u banky splatíme, pohledávka banky zanikne. Na základě toho potom také docílíme výmazu zástavy z katastru nemovitostí a naše nemovitost bude bez jakéhokoli zatížení. Jak vidíme, je hypotéční úvěr optimální prostředek k získání financí. Při dobré platební morálce můžeme jen získat. Jiným způsobem bychom se k finančním prostředkům možná nedostali.

Mgr. Jana Slintáková
advokátka

 

 

Pozn. redakce: Autorka je absolventka Gymnázia v Rumburku a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Se svými dotazy se na ni můžete obracet prostřednictvím redakce novin, stejně jako se žádostí o kontakt na ni.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail