Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Česko-německá studentská výměna na gymnáziu

Letos se opět uskutečnila studentská výměna mezi Gymnáziem Rumburk a H.-C.-A. gymnáziem v Sulzbachu-Rosenbergu v Bavorsku. Tato studentská výměna má dlouhou tradici. Letos je tomu již dvacet jedna let, kdy na naší škole proběhla vůbec poprvé, což jistě svědčí o tom, že má smysl v této úspěšné akci pokračovat. Je pro nás velkou a zajímavou zkušeností a možností seznámit se se studenty ze zahraničí a zlepšit se v cizím jazyce.

První část výměny, kdy byli němečtí studenti u nás, je za námi, druhá část nás čeká v červnu. To pojedeme my do Německa. Letos se do výměny zapojilo čtrnáct českých a čtrnáct německých studentů. Němečtí studenti přijeli do Rumburka a strávili zde jeden týden. Byli ubytováni v českých rodinách. Čekalo je přivítání ve škole, i to oficiální na Městském úřadě Rumburk, úvodní lekce češtiny, návštěva Lorety, poznávací soutěž o Rumburku.

Během týdne jsme se vzájemně seznamovali i při hrách a pracovali jsme na společném projektu. Ten se jmenuje „Imprese“. Ve smíšených dvojicích jsme si vylosovali různá témata, jako např. láska, přátelství, hudba, řemeslo, pohoda, krajina apod. Naším úkolem bylo během prvního týdne výměny udělat ke každému tématu vhodnou fotografii a opatřit ji českým a německým komentářem. V hledání těch nejlepších záběrů pro naše témata pak budeme pokračovat i v Německu. Výsledky našeho snažení zveřejníme v září 2015 ve speciální brožuře.

Jedním z úkolů bylo také připravit společné pohoštění, které probíhalo v Čajovně Na Kopečku. Tam nám připravila skvělý koncert tříčlenná hudební skupina z našeho gymnázia, The Pix. Také jsme podnikli dva výlety. Navštívili jsme sklárnu Slavie v Novém Boru a příjemně jsme strávili jeden den v Praze. Tam jsme se zašli podívat na německé velvyslanectví, kde nás vlídně přijali. Poté následovala procházka historickým centrem města, která vyvrcholila výstupem na Staroměstskou věž a pro zájemce návštěvou výstavy Czech Press Foto. Oba výlety se velmi vydařily, přálo nám i počasí.

Na závěr celého týdne jsme se v pátek odpoledne sešli ve škole, kde jsme rodičům prezentovali první část projektu. Celý týden se povedl a všichni jsme si ho užili. Už teď se všichni těšíme na pobyt v Sulzbachu-Rosenbergu.

Chtěla bych za všechny poděkovat Česko-německému fondu budoucnosti, městům Rumburk a Sulzbach-Rosenberg a oběma školám za financování této akce. Jen díky tomu jsme se do ní mohli zapojit. Velké poděkování patří především paní učitelce Ditě Hlaváčové, která měla na starost organizaci celé akce.

Kristýna Zahejská, 1.C

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail