Proč nenavštívit kostely i ve večerních hodinách? Nyní máte možnost.

Tištěné noviny 10/2015 | 8. 6. 2015 | Nezařazené

V pátek 29. 5. se kostely v Rumburku a Filipově připojí k Noci kostelů 2015. V Rumburku mezi 17.00 až 21.30 hod. proběhnou komentované prohlídky s průvodcem, zazní ukázky hry na varhany, promítnou se dokumentární filmy, děti se zapojí do interaktivní hry a bude se meditovat při svíčkách a hudbě. Noc kostelů 2015 v Rumburku pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Českobratrská církev evangelická a Církev adventistů sedmého dne. Vůbec poprvé se veřejnosti během Noci kostelů zpřístupní bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů v Jiříkově – Filipově, která se nachází pět kilometrů severovýchodně od Rumburku. Římskokatolická farnost Jiříkov ji otevře od 20.00 do 22.00 hod. Nabízené programy jsou o Noci kostelů 2015 zdarma, více www.nockostelu.cz.

V loretánské kapli Panny Marie a kostele sv. Vavřince v Rumburku od 17.00 do 20.00 hod. proběhnou komentované prohlídky s průvodcem, zazní varhanní hudba, k vidění bude výstava Život kostelů Broumovska a Svatá chýše nabídne ztišení a meditaci. Evangelický kostelík na Krásnolipské ulici v Rumburku od 18.00 do 19.00 hod. dětem a rodičům umožní zapojení do interaktivního programu „Jákob a žebřík mezi nebem a zemí“. V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Rumburku na třídě 9. května se od 19.00 do 21.30 hod. promítne dokument s aktuální tématikou každodenního života, bude se vyprávět o činnosti humanitární organizace ADRA, číst z Bible, hrát na hudební nástroje a meditovat. V bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se bude vyprávět o historii poutního místa a rozezní se varhany.

Klára Mágrová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/06/08/proc-nenavstivit-kostely-i-ve-vecernich-hodinach-nyni-mate-moznost/