Skutečně zdravá škola v Církevní mateřské školce Klíček

Tištěné noviny 10/2015 | 8. 6. 2015 | Nezařazené

MŠ Klíček byla vybrána do celorepublikového pilotního projektu Skutečně zdravých škol (SZŠ), který probíhá od března do června 2015. Díky možnosti zapojení školka může využít balíček seminářů a přednášek, metodické materiály a podporu ze strany SZŠ.

Po skončení pilotního projektu školka plánuje zapojení do programu SZŠ a pokračování v naplňování dlouhodobých plánů a vizí.

Školka z nabídky pilotního projektu využije tři semináře. První seminář na téma Jak využít školní zahradu pro vzdělávání o jídle s Danou Václavíkovou, designérkou školních zahrad. Druhý seminář s názvem Připravujeme zdravé svačinky spolu s dětmi – seminář pro rodiče a děti s Kateřinou Halamovou. Třetí seminář bude otevřen veřejnosti, a to 17. 6. od 19.00 hod. Na Kopečku. Půjde o vzdělávací seminář pro pedagogy, rodiče, pracovníky školní jídelny a širokou veřejnost. Seminář se bude zabývat zdravou výživou dětí – jak strava ovlivňuje zdraví, chování a učení dětí, co to je zdravá výživa – snadná pravidla pro každého, jak děti učit zdravě jíst, vysvětlení doporučení SZŠ se specialistkou na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákovou.

Cílem projektu SZŠ je vytvořit a zajistit udržitelnost široké sítě „Skutečně zdravých škol“, na kterých se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud potraviny pochází, jak se pěstují a vyrábí a porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí informace, umožňující jim v dospělosti volit taková rozhodnutí, která jim zajistí výběr zdraví prospěšných potravin a schopnost sami si připravit chutný a zdravý pokrm. Více informací najdete na webových stránkách www.skutecnezdravaskola.cz.

Barbora Součková
regionální koordinátorka

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/06/08/skutecne-zdrava-skola-v-cirkevni-materske-skolce-klicek/