Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stalo se v Rumburku – měsíc květen

 1. 5. 1890 byl poprvé slaven první máj také v Rumburku

 3. 5. 1680 byli odsouzeni k trestu smrti a oběšeni dva nejaktivnější rebelanti při nevolnickém povstání na rumburském panství

 4. 5. 1703 se rumburští a jiřetínští pivovarníci a sladovníci na základě povolení císaře Leopolda I. sdružili do nového cechu, jehož artikule potvrdil i kníže Anton Florian z Liechtensteinu

 4. 5. 1950 došlo v rámci celostátní „Akce K“ k násilnému zabrání a zrušení kapucínského kláštera

 5. 5. 1682 dal císař Leopold I. souhlas ke stavbě kapucínského kláštera

 5. 5. 1900 byl položen základní kámen rumburskému léčebnému ústavu „Sanatoriu Frankenstein“ s osmdesáti pokoji a sto dvaadvaceti lůžky (dnešní nemocnice Podhájí)

 6. 5. 1907 byl položen základní kámen nového městského chudobince na křižovatce Žitné a Královské ulice

 6. 5. 1929 byla zahájena stavba druhého kina, kino Marx pro velký zájem již nestačí

 7. 5. 1575 Christoph ze Schleinitz, „pán na Tolštejně a Rumburku“, potvrdil výtahem z artikulí starému bratrstvu střelců jejich privilegia střelby na terč z pušky

 8. 5. 1897 vznikl samostatný spolek dobrovolných hasičů

 9. 5. 1561 Georg ze Schleinitz uvalil clo z plátna, z každého kusu o rozměrech šedesát loktů se musely odvádět vrchnosti dva bílé feniky

 9. 5. 1774 podává České Gubernium v Praze hlášení o stavu manufakturní a řemeslné výroby v zemi, jako nejlepší byla vyhodnocena oblast Rumbursko – Podkrkonoší, v Rumburku samotném dominuje firma Coulston

 9. 5. 1945 byl Rumburk osvobozen jednotkami 37. pěšího pluku II. polské armády operujícími v rámci tzv. Pražské operace, pod vedením brigádního generála Karola Swierczewskiho

 9. 5. 1945 poslední kapucín rumburského kláštera Pater Leonard, vlastním jménem Anton Slezak, zabránil bombardování středu města

 9. 5. 1945, v den osvobození, byl v Rumburku založen Revoluční národní výbor v čele s Hynkem Vágnerem starším

 10. 5. 1856 bylo navázáno první telegrafické spojení mezi Rumburkem a Prahou

 10. 5. 1881 byl položen základní kámen nové tělocvičně

 10. 5. 1945 obsadila část jednotek 28. sovětské armády Rumburk

 13. 5. 1874 se narodil Franz Henke, zakladatel kavárny s tančírnou „Café Henke“

 14. 5. 1882 byl v městském parku slavnostně odhalen bronzový pomník císaře Josefa II., po vzniku ČSR byl uložen v muzeu

 15. 5. 1945 přišla do Rumburka první jednotka československé armády

 19. 5. 1879 rozhodlo zastupitelstvo města o novém číslování domů

 19. 5. 1908 byla zahájena stavba gymnázia, už v září 1909 se zde začalo učit

 19. 5. 1945 došlo ke konfiskaci všech průmyslových podniků, dílen a obchodů, které byly v rukou německých vlastníků, byla vyhlášena národní správa

 20. 5. 1918 posádce 7. čety v Rumburku vyšel rozkaz snížit denní dávku chleba na pouhou dvanáctinu veky

 21. 5. 1515 dostalo listinou Heinricha ze Schleinitz svoje privilegia jako první z rumburských cechů řemeslo tkalcovské

 21. 5. 1896 rozhodlo rumburské zastupitelstvo o zřízení městské elektrárny na stejnosměrný proud ve Vrchlického ulici

 21. 5. 1918 vypukla v posádce 7. čety (v kasárnách na nádvoří chlapecké školy v dnešní Tyršově ulici) Rumburská vzpoura

 29. 5. 1918 byli za místním hřbitovem popraveni představitelé Rumburské vzpoury

 24. 5. 1958 byla v muzeu nově otevřena expozice věnovaná Rumburské vzpouře

 25. 5. 1915 má Rumburk po vypuknutí první světové války svou vlastní vojenskou posádku s dvanácti stovkami mužů

 30. 5. 1809 dorazil v rámci Napoleonských válek z Drážďan saský plukovník Thielmann se svými šesti stovkami mužů přes Mikulášovice a Brtníky do Rumburku, kde nechal svůj odřad, který pak následující den přinutil rumburské měšťany, aby jim vystavili směnku na šest tisíc tolarů (ta naštěstí zůstala nevyplacena)

 30. 5. 1919 vypukly protesty místních občanů proti drahotě – sociální nepokoje ve městě

 31. 5. 1936 získal městský park novou podobu, socha císaře Josefa I. byla vyměněna za pomník vědce Alexandra von Humboldta

 

Libuše Hlinková
zdroj: kniha Rumburská zastavení, kniha Rumburk – Město v českém
Nizozemí, brožura Rumburská vzpoura, brožura Turistický průvodce Rumburkem a okolím, oficiální
stránky města Rumburk, oficiální stránky hasičů Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail