Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

JAK SE CHOVAT PŘI EXEKUCI

Dluhy není dobré podceňovat. Pokud jsme si někde půjčili třeba na televizi a nemůžeme splácet, je nutné počítat s tím, že se na nás dříve či později obrátí exekutor. Zcela jistě se to nestane již za týden poté, co jsme neuhradili první splátku. Přece jen je mezi uzavřením jakékoli smlouvy (např. úvěrové) a následným exekučním řízením ještě mezistupeň, kdy musí rozhodnout o tom, že jsme vůbec povinni něco platit třetí osobě, soud. Na druhou stranu ale nelze počítat s tím, že nás bude někdo k úhradě dluhu přemlouvat opakovaně.

Pokud už jsme ale dluh nechali zajít opravdu hodně daleko, pak nám přijde obálka, která obsahuje vyjma vyrozumění o zahájení exekuce také výzvu exekutora k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. Tato výzva je vlastně jakýmsi posledním pokusem o smírné řešení celé záležitosti a doporučuje se ji uposlechnout. Obsahuje totiž vyčíslení našeho dluhu, kdy je sice již původní dluh navýšen o úroky z prodlení, náklady řízení před soudem a o náklady exekuce, ale když uvedenou částku uhradíme ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy, ve výsledku ušetříme. Uvedená výzva k dobrovolnému plnění totiž v rámci vyčíslení dluhu obsahuje jakousi slevu (ponížení dluhu), která není zanedbatelná. Možnost uhradit takto ponížený dluh ale trvá skutečně jen uvedených 30 dnů. Po jejich uplynutí se dluh navýší opět na „správnou“ výši.

Existuje několik způsobů výkonů rozhodnutí, kdy nám může být obstaven dům, ale také k nám do bytu může přijít exekutorský vykonavatel. V druhém případě pak hovoříme o tzv. mobiliární exekuci, která probíhá tak, jak to známe z mnoha pořadů a filmů, tedy oblepováním našeho majetku (televizoru, počítače, skříní atd.) štítky a jejich následným odvozem do exekutorského skladu. Na tu se nyní podíváme blíže.

Exekutorský vykonavatel má poměrně rozsáhlá oprávnění a navíc se taková exekuce zpravidla nahrává na kameru. I proto je dobré v takovém případě s vykonavatelem spolupracovat, zejména jej tedy vpustit do bytu, jelikož si tam může beztak zjednat přístup sám. Navíc se pak lze s vykonavatelem na lecčems domluvit, např. si dojednat splátkový kalendář.

Mobiliární exekuce začíná soupisem našeho majetku, který se vykonavateli jeví jako vhodný ke zpeněžení. Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny věci, které nezbytně potřebujeme k chodu naší domácnosti, výkonu naší práce (auto, které podnikatel používá k podnikání) anebo ty, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly (zdravotní pomůcky, oblečení). Takové věci nesmí být zabaveny. Může se stát, že máme v bytě věci jiné osoby. To je samozřejmě třeba exekutorovi sdělit a následně ale také prokázat vlastnické právo jiné osoby k uvedené věci. Exekuce musí být také přiměřená, tzn., že by měly být zabaveny jen věci, jejichž hodnota odpovídá výši dluhu.

Exekuci, ať už jakékoli, můžeme zabránit jen tak, že dluh uhradíme. Takovou možnost máme stále, nicméně ve fázi, kdy je u nás již vykonavatel, se nám to již pěkně prodraží. Čím rychleji se tedy budeme snažit na náš dluh reagovat, byť i třeba s pomocí přátel nebo rodiny, tím lépe.

Mgr. Jana Slintáková
advokátka

 

Pozn. redakce: Autorka je absolventka Gymnázia v Rumburku a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Se svými dotazy se na ni můžete obracet prostřednictvím redakce novin, stejně jako se žádostí o kontakt na ni.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail