Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Projekt „Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově“ se chýlí ke konci

Od června 2014 do června 2015 probíhal pro obce do 2000 obyvatel vzdělávací projekt, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu byla podpora jednotlivců, kteří chtěli sami převzít zodpovědnost za svoje uplatnění na trhu práce a tím si zvýšit šanci na nalezení zaměstnání nebo se jednoduše chtěli přiučit něčemu novému a dále se vzdělávat. Pro občany byly připraveny vzdělávací aktivity zaměřené na tyto oblasti vzdělávání: Právní vzdělávání, Základy počítačové dovednosti, Finanční gramotnost, Spotřebitelská gramotnost a Základy podnikání. Jednotlivé kurzy probíhaly v Rybništi a Dolní Poustevně.

Mezi nejvíce žádané aktivity patřily Základy počítačové dovednosti, kde byla možnost osvojit si např. základy práce s PC, základy používání internetu a rozvoj všeobecné orientace v moderním digitálním světě. Ti pokročilejší si zde mohli ověřit své zkušenosti a dále se rozvíjet. Dále si účastníci seminářů velmi pochvalovali kurz „Právní vzdělávání“, kdy pod vedením paní JUDr. Zvolánkové měli možnost seznámit se s novým Občanským zákoníkem. V jednotlivých seminářích byl vytvořen dostatek prostoru jak pro praktické procvičování, tak pro řešení konkrétních dotazů účastníků kurzů. Všechny tyto vzdělávací aktivity byly bezplatné a využili je nejen nezaměstnaní, také i zaměstnaní nebo matky na mateřské dovolené. Tímto bychom chtěli poděkovat lektorům jednotlivých kurzů za jejich profesionalitu a zároveň starostům obcí za jejich vstřícnost.

Dita Špačková
věcný manažer

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail