Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rekonstrukce historické kanalizace a vodovodu v Rumburku finišuje

Severočeská vodárenská společnost provádí na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci 129 let starého vodovodu a 113 let staré kanalizace v Rumburku na třídě 9. května a v ul. Nádražní a Máchově.

Stávající kanalizace v uvedených ulicích je tvořena úseky z betonových trub. Byla uvedena do provozu roku 1902 a dnes je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Materiál potrubí je zkorodovaný nad 50 %, stěny jsou popraskané, s vypadanými střepy a prorostlými kořeny, takže dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. V souběhu vedené vodovody jsou tvořeny úseky z litiny z let 1886 a 1965 a z oceli z roku 1968. Tyto řady jsou rovněž ve špatném stavu, inkrustované, zkorodované a vykazují úniky vody. Celkem jde o výměnu 607 metrů kanalizace a 816 metrů vodovodu, na které je připojeno asi 130 lidí. Stavba probíhá v časové koordinaci s naplánovanou obnovou povrchu komunikace na tř. 9. května, což je silnice II. třídy č. 266 ve správě SÚS Ústeckého kraje. Stavební práce finišují, podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. 6. 2015.

Severočeská vodárenská
společnost a. s.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail