Výzva občanům k úpravě dřevin a zeleně

Tištěné noviny 11/2015 | 13. 7. 2015 | Nezařazené

Žádáme vlastníky pozemků, které

přiléhají k chodníkům a komunikacím, aby dbali

na úpravu svých dřevin a zeleně a aby jejich

přerůstající části zasahující do průchozích

a průjezdních profilů odstranili.

 

Současný stav je v některých ulicích takový, že přerůstající větve narušují běžné užívání místních komunikací (zakrývají dopravní značení či veřejné osvětlení) a ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na nich (zhoršují rozhledové poměry). Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém týká, aby provedli nápravu.

V případě vlastního zjištění (či podnětu) přerůstajících dřevin a zeleně vlastník (správce) místní komunikace vyzve vlastníka dřevin a zeleně k jejich úpravě.

Cílem tohoto je snaha zlepšit dopravní situaci ve městě Rumburk a s tím spojenou bezpečnost na chodnících a místních komunikacích pro všechny občany města.

V případě dotazů, připomínek nebo podnětů kontaktujte Bc. Jiřího Tillnera, referenta OKV, e-mail: jiri.tillner@rumburk.cz,

tel.: 412 356 358, mobil: 725 712 717.

Odbor komunálních věcí Městského úřadu Rumburk

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/07/13/vyzva-obcanum-k-uprave-drevin-a-zelene/