Mladí rumburští zdravotníci uspěli v každoroční soutěži

Tištěné noviny 12/2015 | 6. 8. 2015 | Nezařazené

V oblastním kole Mladých zdravotníků, které proběhlo 29. 5. v Jílovém u Děčína, reprezentovala Rumburk hned tři družstva dětí Zdravotnického kroužku DDM Rumburk. Svěřenci paní učitelky Mirky Mackové museli zvládnout například praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, dopravu postižených, obvazovou techniku i některé nesoutěžní disciplíny, jako třeba znalost léčivých rostlin. Paní učitelka připravila své mladé zdravotníky tak dobře, že si hned dvě družstva přivezla pohár a jedno z nich vybojovalo dokonce postup do krajského kola. To se uskutečnilo o týden později v Mostě (5. 6.) a zde skončila hlídka rumburských mladých zdravotníků v silné konkurenci na obdivuhodném druhém místě. Jen o vlásek jí tak unikl postup do republikového kola.

Český červený kříž každoročně organizuje soutěže Mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky. Soutěž je vždy rozdělena na dvě části – pro Mladé zdravotníky I. stupně a pro Mladé zdravotníky II. stupně. Hodnocení probíhá odděleně pro tyto dvě skupiny. Soutěž je postupová – vítězná hlídka z okresního kola postupuje do kola regionálního. Vítězové regionálních kol poté měří síly v národním kole. V některých okresech z důvodu velkého zájmu o soutěže ČČK organizuje i základní a okrsková kola.

Soutěže Mladých zdravotníků jsou určeny pro pětičlenná družstva (ve složení velitel a čtyři členové). Družstva mohou do soutěže vyslat:

• základní školy a víceletá gymnázia,

• místní skupiny ČČK,

•dětské organizace či instituce věnující se práci s dětmi a mládeží.

Na závěr rozhodně stojí za zmínku, že nebýt dlouholeté a obětavé práce paní učitelky Mackové s jejími dětmi, nevyrůstala by pro Rumburk nová a tolik potřebná generace zdravotnických nadějí. Patří jí za to veliké uznání a díky

nás rodičů i rumburské veřejnosti obecně. Přejme jí rovněž hodně sil, dostatek motivace do další práce s dětmi a řadu dalších společných úspěchů a krásných výsledků.

Andrea Semerádová

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/08/06/mladi-rumbursti-zdravotnici-uspeli-v-kazdorocni-soutezi/