Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stalo se v Rumburku – měsíc červen

 na počátku června 1429 husitské vojsko o síle čtyř tisíc pěších a čtyř set jezdců vytáhlo rychlými přesuny od České Lípy přes Rumburk do Horní Lužice

 1. 6. 1850 vznikl v novém demokratickém zřízení v Rumburku okresní soud

 1. 6. 1901 bylo zásluhou Spolku pro přírodní léčitelství slavnostně otevřeno Sanatorium Frankenstein (dnešní Podhájí)

 1. 6. 1958 byl v klášterním parku odhalen pomník Nepokořený, park je nazýván Park Rumburské vzpoury

 1. 6. 1959 byla zahájena autobusová linka nádraží – nemocnice Podhájí a zpět

 2. 6. 1733 zemřel významný rumburský hudebník Johann Christoph Kriedel, nar. 9. 12. 1672 v Rumburku; patřil též mezi nejzámožnější místní občany

 4. 6. 1945 zemřel zakladatel kavárny Café Henke (později Krym, Venuše) pan Franz Henke – letos sedmdesáté výročí úmrtí

 6. 6. 1793 zemřel Anton Salomon, jeden z průkopníků místního průmyslu, v roce 1754 založil v Rumburku první obchodní firmu, za níž nestál anglický kapitál, v roce 1764 byla na jeho náklady vystavěna nová škola

 6. 6. 1915 proběhla na rumburském náměstí polní mše před odchodem 1. pochodové roty náhradního praporu 7. střeleckého pluku na frontu, Rumburk měl necelý rok po vypuknutí první světové války vlastní vojenskou posádku

 8. 6. 1704 byla Loreta ustanovena jako svobodná kaple ve výhradní správě kapucínů, nezávislá na rumburském děkanovi

 8. 6. 1840 dostala rumburská c. k. Privilegovaná střelecká společnost nový prapor od knížete Aloise z Liechtensteinu, který byl na náměstí následně vysvěcen – letos 175. výročí; pro zajímavost: střeleckému bratrstvu potvrdil v roce 1575 Christoph ze Schleinitz jeho privilegia – letos 440. výročí

 11. 6. 1923 byla sejmuta socha císaře Josefa II. z městského parku

 12. 6. 1745 byly pod dohledem nejvyššího knížecího úředníka a městské rady v předvečer svátku Nejsvětější Trojice vykolíkovány základy nové radnice – shořela při velkém požáru města v roce 1744

 12. 6. 1897 byla Spolkem pro stavbu plovárny a městským zastupitelstvem slavnostně otevřena plovárna Racek – jako přírodní koupaliště s písečnou pláží, tanečním parketem nad vodou a možností plavby na lodičkách

 13. 6. 1936 povolila Ústřední matice školská otevření středoškolské primy pro české žáky v budově gymnázia

 13. – 26. 6. 1994 bylo celé město převedeno na zemní plyn (1300 odběrných míst)

 14. 6. 1945 započal „divoký odsun Němců“ z Rumburku

 15. 6. 1961 bylo zahájeno pravidelné promítání v letním kině na Strážném vrchu

 16. 6. 1569 získali rumburští pekaři svá privilegia

 16. 6. 1753 bylo uděleno privilegium anglickému obchodníkovi s plátnem Georgu Franclinovi na dobu deseti let, týkalo se i jeho společníka Johna Nurce

 16. 6. 1895 otevřel Horský spolek pro nejsevernější Čechy hostinec na Dymníku

 17. 6. 1408 bylo založeno kaplanské místo v kostele sv. Bartoloměje, kostel náležel k žitavskému děkanátu pražské arcidiecéze

 17. 6. 1804 shořelo při požáru náměstí patnáct domů, měšťanská sladovna s pivovarem a radnicí, s požárem bojovalo padesát hasičských stříkaček z celého okolí

 17. 6. 1856 litoměřický biskup Bartholomeus Hille slavnostně vysvětil novou moderní školní budovu se šestnácti učebnami – na dnešním Dobrovského náměstí

 17. 6. 1875 byl Rumburk postižen velkou povodní, několika členům hasičského sboru byla udělena pochvala za záchranu životů a majetku

 po 17. 6. 1945 dorazily jednotky 28. pražského pěšího pluku do Rumburku

 17. 6. 1996 schválilo městské zastupitelstvo pravidla prodeje městských domů do soukromého vlastnictví

 19. 6. 1910 se Rumburk pyšnil při školních slavnostech letní sáňkařskou dráhou – u dnešního zimního stadionu

 20. 6. 1635 získal do zástavy panství Rumburk Johann Christoph Löbel, svobodný pán z Greinburgu, plukovník vídeňské městské gardy

 24. 6. 1866 přitáhl do Rumburku 8. pruský armádní sbor – dlouhé hodiny trval průchod celkem šestnácti baterií dělostřelectva, třech pluků pěchoty, ženistů, kyrysníků, červených husarů, polní nemocnice…, část se utábořila přímo na náměstí, hlavní štáb byl umístěn v hostinci „U černého koně“

 24. 6. 1423 uvedl na dlužní listině Hynek z Dubé jako svoje ručitele purkmistra, rychtáře, konšely a obec města Rumburku spolu se šluknovskou samosprávou

 24. 6. 1757 dorazila předsunutá hlídka ustupujících Prusů do Rumburku

 24. 6. 1850 vtáhl do Rumburku předvoj pruského 8. armádního sboru

 24. 6. 1860 byla otevřena soukromá Odborná tkalcovská škola pro devatenáct studentů v Nerudově ul. čp. 12

 24. 6. 1896 byl položen základní kámen městské elektrárně o stejnosměrném proudu ve Vrchlického ulici

 25. 6. 1584 prodali bratři Christoph a Hanz Hugold ze Schleinitz radě města Žitavy za šestnáct tisíc tolarů a sto uherských zlatých vsi Dolní Jindřichov a Seifhennersdorf, které do té doby patřily k rumburskému panství

 26. 6. 1745 položila kněžna Marie Anna z Liechtensteinu základní kámen nové radnici, v kameni byl zahlouben otvor pro cínovou nádobu s pamětní listinou

 30. 6. 1990 se rozpadl Bytex Liberec na deset samostatných firem

 30. 6. 1991 byla po šestačtyřiceti letech obnovena železniční osobní doprava na trati Rumburk – Ebersbach

 30. 6. 2008 byla dokončena rekonstrukce rozhledny Dymník

 

 

Libuše Hlinková

Zdroje: kniha Rumburk -město

v českém Nizozemí,kniha Rumburská 

zastavení,brožura Turistický

průvodce Rumburkem a okolím,

brožura Rozhledna na Dymníku,

oficiální stránky města Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail