Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poradna pro oběti trestných činů odpovídá na dotazy čtenářů

Dotaz klienta • Můj bývalý partner mi dlouhodobě neplatí výživné na našeho desetiletého syna. Když nás opustil, soud mu určil výživné ve výši 1500 Kč. Už delší dobu mi posílá občas jen nějakou tu stovku, protože ví, že stačí poslat nějaké peníze a už to policie posuzuje jako jeho „dobrou vůli“ a že platí podle svých možností. Za neplacení výživného byl už v minulosti několikrát souzen. Co mám dělat, aby mi výživné platil v takové výši, jakou mu soud určil? Děkuji za odpověď. Jana

Odpověď Poradny pro oběti trestných činů • Vážená paní Jano, pro posouzení Vaší situace bychom potřebovali bližší informace. Stručně tedy uvedu několik možností řešení.

V případě, že Váš bývalý partner nehradí výživné po dobu delší než čtyři měsíce, nebo je jím částka svévolně snížena, nejprve jej vyzvěte k řádnému placení výživného (nejlépe písemně a zašlete doporučeně). Pokud nebude na písemnou výzvu reagovat, pak můžete postupovat dvěma způsoby:

 podáním trestního oznámení u kteréhokoli obvodního oddělení Policie ČR nebo Okresního státního zastupitelství (volí se např. v případě, že nebudete spokojena s postupem policie). Policie poté jeho jednání může kvalifikovat jako přečin zanedbání povinné výživy dle § 196/1-3 trestního zákoníku.

 podáním návrhu na nařízení exekuce u civilního soudu.

Co se týká možnosti dostávat vyšší výživné, návrh na zvýšení výživného lze podat u okresního nebo obvodního soudu v místě bydliště dítěte.

Ještě bychom se vyjádřili k Vámi uvedené informaci, že byl otec dítěte již několikrát za přečin zanedbání povinné výživy souzen. Pokud soud v rozsudku či trestním příkazu stanovil povinnost uhradit dlužné výživné, jedná se zároveň o exekuční titul a ihned můžete kontaktovat soudního exekutora.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace kontaktujte Poradnu pro oběti trestných činů Probační a mediační služby v Děčíně, Lázeňská 1268/12, tel.: 773 783 682, 734 362 947, e-mail: mperichova@pms.justice.cz, ipapezova@pms.justice.cz. Obrátit se můžete také na pracoviště v Rumburku, Lužické nám. 387 (vchod mezi květinkou a pekařstvím, 1. patro), tel. 734 362 948, e-mail: pkleprlikova@pms.justice.cz.

Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně. Projekt „Proč zrovna já?“, v rámci nějž je poradna provozována, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail