Občané města Rumburku

Tištěné noviny 12/2015 | 10. 8. 2015 | Nezařazené

Občané města Rumburku
mohou nyní na podatelně
městského úřadu
platit i kartou.
Věříme, že tento způsob úhrady poplatků přinese všem úsporu času.

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/08/10/obcane-mesta-rumburku/