Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sport a s tím spojený pohyb by neměl být dětem cizí

Žijeme v době počítačů, mobilních telefonů a tabletů, je smutné koukat na děti, které jen vysedávají doma a ztrácí zájem o přirozený pohyb, jako je chůze a běh. Je smutné, že děti již neznají, jak se leze na strom, nebo skáče přes švihadlo. Ale to, co se děje kolem nás, není jen dobou, ale převážně stylem života.

Aby naše děti byly zdravé, je důležité najít rovnováhu mezi výživou, a hlavně pohybovou aktivitou. V mateřské škole se snažíme v dětech opět probouzet zájem o cvičení a sport. A protože základy zdravého životního stylu si děti osvojí mnohem rychleji než dospělí, tak není nač čekat.

V letošním školním roce jsme se zapojili do několika projektů spojených s pohybem a sportem. Děti se učily bruslit na rumburském zimním stadionu, prošly předplaveckým kurzem a absolvovaly osm lekcí Školy sportu, která se zaměřuje na celkový pohybový rozvoj dítěte. Také jsme se zúčastnili sportovního dopoledne pořádaného Fotbalovou asociací České Republiky. Jelikož nám mateřská škola svými prostory neumožňuje zařazovat tolik pohybových aktivit, jak bychom si představovali, tak jsme využili prostoru tělocvičny Základní školy Vojtěcha Kováře, kam chodíme s dětmi jednou týdně cvičit.

Krásným zakončením sportovního školního roku byla Olympiáda, které se zúčastnily i děti z mateřské školy Eibau v Německu, se kterou máme již dlouholetou spolupráci. Dopoledne vedené profesionálními trenéry ze Školy sportu bylo pro naše děti, ale i německé kamarády, velice zajímavé a zábavné. Děti si z této akce odnesly neobyčejné zážitky a spoustu dobré nálady. Samozřejmě ani medaile a stupínky vítězů nechyběly.

Naším názorem je, že by děti v předškolním věku měly být vedeny k pohybu a sportu a je nadále na nás, učitelkách a rodičích, jakým směrem do značné míry ovlivníme jejich cestu. Cílem mateřské školy Vojtěcha Kováře je i nadále pokračovat a prohlubovat v dětech touhu po sportu, protože jen tímto způsobem můžeme dětem nabídnout základy zdravého životního stylu.

Adriana Miškovská
Mateřská škola Vojtěcha Kováře

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail