Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Srpnová slavnost Porciunkule se v Loretě Rumburk poprvé slavila před 330 lety

porciunkule2013

Tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule se uskuteční v sobotu 1. 8. od 10.00 do 17.00 hod. v barokní sakrální památce a mariánském poutním místě Loreta Rumburk. Poprvé se v Rumburku slavila před 330 lety. Hlavním celebrantem mše svaté je františkán P. Ignác Majvald OFM z Římskokatolické farnosti Liberec-Ruprechtice. Součástí slavnosti je vedle mše sv. výstava Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska, koncert René Habicha a komentovaná prohlídka pro děti. Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Vstup na slavnost je volný.

Svátek Porciunkule má v Rumburku více než třistaletou tradici. „S Rumburkem je slavnost spojena 330 let. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule prvně slavili řeholníci z kapucínského kláštera u sv. Vavřince v létě roku 1685. Pro Loretu, která byla vybudována roku 1707 v těsné blízkosti kláštera a do roku 1950 ji spravovali kapucíni, byla Porciunkule každoročně nejvýznamnější církevní slavností. Účastnili se jí poutníci z oblasti severních Čech a Horní Lužice,“ vysvětluje páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Rumburku a okolí.

Klára Mágrová

 

Program slavnosti Porciunkule 2015 v Loretě Rumburk

• 10.00 – 17.00 výstava Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska (ambit)

• 14.00 – 15.00 hravá prohlídka Lorety Rumburk pro děti

• 15.00 – 15.45 koncert René Habicha (loretánská kaple Panny Marie)

• 16.00 – 17.00 mše svatá (klášterní kostel sv. Vavřince), hlavní celebrant P. Ignác

Majvald OFM z Římskokatolické farnosti Liberec-Ruprechtice

• 17.00 – 17.15 loretánská litanie (loretánská kaple Panny Marie)

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail