Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stalo se v Rumburku – měsíc červenec

 • 1. 7. 1868 (letos 147. výročí) vychází týdeník s novým názvem Rumburger Zeitung – Rumburské noviny
 • 1. 7. 1900 byla slavnostně vysvěcena křížová cesta na Strážném vrchu
 • 1. 7. 2008 dostává zrekonstruovaná rozhledna Dymník nového provozovatele, kterým je Klub českých turistů Krásná Lípa
 • 3. 7. 1655 se stala rumburská farnost bulou papeže Alexandra VII. součástí nové diecéze, která spadá do litoměřického biskupství
 • 3. 7. 1757 táhly při ústupu po porážce u Kolína Rumburkem čtyři pruské regimenty směrem na Löbau, druhý den táhly další tři regimenty s dělostřelectvem a 5000 vozy s raněnými a nemocnými vojáky na Žitavu, soudobý kronikář zaznamenal, že když dospěli k Rumburku, „ukládali své mrtvé do řady a do šiku“
 • 4. 7. 1949 bylo otevřeno muzeum v Rumburku
 • 7. 7. 1298 (letos 717. výročí) – nejstarší písemný doklad o existenci Rumburku – listina městské rady ve Zhořelci
 • 8. 7. 1860 koupil kapli sv. Jana Nepomuckého továrník H. L. Dittrich, opravenou ji pak po roce věnoval místním evangelíkům augsburského vyznání
 • 9. 7. 1804 byl položen základní kámen k nové radnici, která tři týdny předtím opět vyhořela
 • 9. 7. 1920 byla v Rumburku zahájena všeobecná protestní stávka, tři tisíce osob se domáhalo zlepšení tíživých poměrů v tzv. hladovém okresu
 • 11. 7. 1837 udělil Krajský úřad v Litoměřicích starému bratrstvu právo používat nové jméno: c.k. Privilegovaná střelecká společnost
 • 11. 7. 1946 zahájil činnost Okresní národní výbor v Rumburku
 • 12. 7. 1759 přijel do Rumburku pruský hejtman se čtyřiceti husary a žádal od vrchnosti osm tisíc tolarů výpalného
 • 15. 7. 1548 dostali od majitele panství Jiřího ze Schleinitz svá cechovní privilegia rumburští krejčí
 • 15. 7. 1752 udělil kníže Josef Václav z Lichtenštejna G. Franklinovi, podnikateli z Anglie, povolení vyvážet plátno z Rumburku do Anglie
 • 15. 7. 1934 byl odhalen monumentální památník obětem Velké války v Parku přátelství
 • 16. 7. 1897 vznikl podvýbor pro zřízení dílčí elektrické dráhy Rumburk – Varnsdorf, již hotový projekt nakonec vytlačil rychlý nástup automobilové dopravy
 • 17. 7. 1864 byla slavnostně otevřena nová budova Střelnice
 • 17. 7. 1881 byl vysvěcen nový prapor Spolku válečných veteránů (černo-žlutý s říšskou orlicí)
 • 18. – 30. 7. 1904 byl německou univerzitou v Praze organizován jeden z prvních prázdninových vysokoškolských kurzů v Rumburku
 • 19. 7. 1720 podpořil majitel panství Josef Václav z Lichtenštejna anglického kupce Roberta Allasona darováním nového bělidla nad náhonem Lesního mlýna
 • 19. 7. 1744 vypukl jeden z nejhorších požárů ve městě, kdy po úderu blesku do věže kostela sv. Bartoloměje stačil oheň během tří hodin spálit jak kostel, faru, školu, radnici, městský pivovar se sladovnou, tak i sto čtyři obytných domů v centru města
 • 19. 7. 1945 byla do rámce Severočeských elektráren zařazena i Městská elektrárna v Rumburku
 • 20. 7. 1702 koupil rumburský lékárník Johan Christoph Schösig od majitele panství Floriana z Lichtenštejna knížecí apotéku se vším vybavením, knihami a právy
 • 20. 7. 1757 píše klášterní kronikář k druhému vpádu Prusů: … „slyšeli jsme v Rumburku střelbu, hřímání a rachot zbraní …velká část vojska se utábořila ve městě… Byli to zlí hosté. Pálili a ničili…“
 • 20. 7. 1772 potvrzuje nový majitel panství Franz Josef z Lichtenštejna dosavadní městská privilegia
 • 20. 7. 1933 povolila městská rada Německému fotbalovému klubu, po probojování se do I. třídy, užívat na dresech rumburský znak
 • 22. 7. 1770 byly dokončeny a vysvěceny Svaté schody v Loretě
 • 23. 7. 1945 bylo obnoveno promítání v kině
 • 24. 7. 1920 byla obnovena činnost Německého automobilového klubu v Rumburku, byl znovuzvolen dosavadní předseda a zakladatel, kavárník Franz Henke
 • 25. 7. 1995 byl demontován morový sloup a převezen do ateliéru v Říčanech u Prahy k rekonstrukci
 • 30. 7. 1778 táhl přes Rumburk sám princ Heinrich Pruský s celkem osmdesáti tisíci muži; utábořili se na Strážném vrchu, princ přenocoval na zámku; od vrchnosti požadovali kontribuci třicet tisíc zlatých a veškeré potraviny
 • 30. 7. 1920 vtrhlo v důsledku hladových nepokojů do rumburských lesů několik set obyvatel z Filipova a začali plenit les – až třetí den tomu zabránili povolaní četníci spolu s vojenskou asistencí
 • v červenci 1864 byl slavnostně vysvěcen prapor pro Tělocvičný spolek

 

Libuše Hlinková

Zdroj: kniha Rumburk – město v českém Nizozemí, kniha Rumburská zastavení, brožura Turistický průvodce Rumburkem a okolím, brožura Kapucínský klášter a Loretánská kaple v Rumburku, oficiální stránky města Rumburk, brožura Rozhledna na Dymníku

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail