Informace o poskytnutých dotacích z rozpočtu města Rumburk na podporu činnosti nestátních neziskových organizací se sídlem v Rumburku a na akce pořádané na území města Rumburku v roce 2015

Tištěné noviny 13/2015 | 19. 10. 2015 | Nezařazené

Rada města Rumburk dne 23. 4. projednala žádosti o dotace do výše 50 tisíc Kč. Rozhodla o přidělení dotací na činnost a akce nestátních neziskových organizací na rok 2015 v celkové částce 528000 Kč. Zastupitelstvo města Rumburk dne 11. 6. projednalo žádosti o dotace nad 50 tisíc Kč a rozhodlo o přidělení dotací v celkové částce 472000 Kč. Celkem byl rozdělen dle vyhlášených Zásad pro poskytování účelových dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Rumburk na rok 2015 jeden milion Kč.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 

 

 

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/10/19/informace-o-poskytnutych-dotacich-z-rozpoctu-mesta-rumburk-na-podporu-cinnosti-nestatnich-neziskovych-organizaci-se-sidlem-v-rumburku-a-na-akce-poradane-na-uzemi-mesta-rumburku-v-roce-2015/