Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna

Tištěné noviny 13/2015 | 19. 10. 2015 | Nezařazené

Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno deset tisíc náhodně vybraných domácností z celé České republiky. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti Median. Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v termínu 7. 7. – 31. 7.

Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 až 1100 korun (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících čtyřech letech.

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.:

•Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?

•Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností, koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?

•Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?

•Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/10/19/prispejte-do-vyznamneho-vyzkumu-ceske-spolecnosti-za-rozhovor-odmena/