Je třeba to opravit… Ale kdy to bude?

Tištěné noviny 14/2015 | 30. 10. 2015 | Nezařazené

silnice

Již od jarních měsíců je kvůli rekonstrukci kanalizace a vodovodu uzavřen úsek rumburské třídy 9. května. Investorem akce je Severočeská vodárenská společnost a. s., rekonstrukci provádí firma Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Na informačních tabulích si občané města mohou přečíst i datum plánovaného dokončení: 30. červen letošního roku. Je evidentní, že tento termín nebyl dodržen, a zhotoviteli, tj. SČVK, to patrně těžkou hlavu nedělá. Bývá obvyklé, že je-li firma v časovém „presu“, nebo dokonce ve zpoždění oproti plánu, zvýší své úsilí, aby případná ztráta byla co nejnižší. Ne tak SČVK. Termín nesplnila, protože její zaměstnanci – nemohu je nazvat pracovníky – elánem zrovna neoplývali. Při pohledu na jejich pracovní nasazení to výstižně okomentoval jeden z kolemjdoucích slovy: „Tak bych se chtěl mít o dovolené!“. A co víc, na rozkopaném úseku jedné z nejdůležitějších dopravních tepen města se od počátku srpna téměř do půlky měsíce nepracovalo vůbec! Opravdu svérázný přístup k plnění svých závazků. Jakou funkci zde asi plní stavební dozor? Dohled nad „pracovníky“ a kontrola jejich výkonnosti mezi jeho povinnosti patrně nepatří.

Že nedokončený úsek ulice komplikuje už tak složitou dopravní situaci ve městě, obtěžuje občany a návštěvníky města, ztěžuje obslužnost všech zde bydlících a podnikajících je zhotoviteli (SČVK) a investorovi (SVS) zřejmě jedno. Však „oni“ to nějak vydrží. Hlavně, že nám to stát zaplatí. O kvalitě provedené práce si také nemusíme dělat přehnané iluze. Ukázkou může být již dokončený úsek silnice u křižovatky před provozovnou cestovní agentury. Po každém dešti zůstává na vozovce obrovská kaluž vody. Přitom několik decimetrů od ní je kanálová vpusť, která však tuto vodu neodvádí. Ani toto, jak se zdá, nikoho netrápí. Zdalipak to někdo opraví?

Pozoruhodný je také přístup vedení města, pod jejichž okny se tahle parodie na práci odehrává. Protože to není akce, jejímž garantem je město Rumburk, nepodniká na patřičných místech důrazné kroky k urychlenému vyřešení této situace, ve které se ocitl Rumburk, respektive jeho obyvatelé, ke spokojenosti „svých“ občanů „svého“města.

Josef Englic
jeden z mnoha nespokojených
občanů města Rumburk

 

 

Informace k probíhající
stavbě „REKO silnice II/266
Rumburk – Šluknov“

 

Počátkem dubna tohoto roku byla v rámci investic Správy a údržby silnic Ústeckého kraje zahájena rekonstrukce výše uvedené silnice. Začátek této rekonstrukce je na stávající světelné křižovatce na třídě 9. května a stavba pokračuje dále třídou 9. května k železničnímu přejezdu a pak pokračuje Šluknovskou ulicí přes Valdek až do Šluknova.

Vlastní stavbě rekonstrukce povrchů této silnice předcházela na třídě 9. května výměna vodovodních a kanalizačních řadů a plynovodu. Práce v úseku třídy 9. května měly probíhat od 8. 4. 2015 do 30. 6. 2015, končit měly položením nového živičného povrchu vozovky, novým vodorovným dopravním značením a následnou opravou chodníků. Nejpozději do 15. 7. 2015 měla být třída 9. května opět zcela průjezdná a s novým povrchem. Tyto původní předpoklady se však nenaplnily, při výměně vodovodních a kanalizačních řadů došlo k průtahům oproti harmonogramu stavby a výsledkem je cca dvouměsíční zpoždění. Město Rumburk vyjádřilo nespokojenost s průtahy v dokončení stavby, které mají za následek ztížení života občanů ve městě, a zejména pak podnikatelů, kteří mají na třídě 9. května své provozovny.

Dle posledních informací bude v posledním srpnovém týdnu zahájeno frézování zbylých částí původních živičných povrchů dosud uzavřeného úseku třídy 9. května a následně bude položen nový živičný povrch. Stavba by měla být v úseku třídy 9. května dokončena v termínu do 15. 9. 2015.

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/10/30/je-treba-to-opravit%e2%80%a6-ale-kdy-to-bude/