Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pomník Rumburských hrdinů byl obnoven. Úkol splněn!

pomnik

V roce 2010 založili občané, organizovaní v ČsOL a ČSBS, Uksa, Doškář a Cincibus Občanské sdružení na obnovu pomníku Rumburské vzpoury (OS) od sochaře Karla Dvořáka. Sami netušili, jak složitý a těžký úkol si zadali. Aby mohl být pomník obnoven, bylo nutné nejdříve najít modely, podle kterých by mohla být zhotovena replika. Pomník vyhodili nacisté do vzduchu v roce 1940. Hroby srovnali se zemí. Zničený rozbitý pomník zavezli na zavážku za WC u vchodu Lesního hřbitova. Získali jsme povolení udělat v místě zavážky sondy. Bohužel jsme nic nenašli. Po delším pátrání jsme zjistili, že hledané modely jsou v depozitáři Národní galerie Praha, od které jsme obdrželi povolení vyfotit modely v 3D.

Toto focení jsme objednali u Průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Dále bylo nutné získat souhlas od případných dědiců autorských práv K. Dvořáka. Zjistili jsme, že K. Dvořák byl ženatý se známou herečkou Poldinkou Dostálovou, že jejich manželství bylo bezdětné a že autorská práva přešla jako odúmrť na stát, který zastupuje firma Dilia. Tato firma nám dala ke zhotovení repliky písemné povolení. K záměru obnovit pomník se přidalo i město Nový Bor, které začalo shánět prostředky a způsob, jak nejvýhodněji pomník postavit. Z našich vybraných prostředků (71 tisíc Kč) jsme např. uhradili projekty, podle kterých byl pomník obnoven. Město získalo podporu Ministerstva obrany i Libereckého kraje. V opakované veřejné soutěži byla na zhotovení repliky pomníku Rumburských hrdinů vybrána pražská firma pana Širokého.

Aby bylo možné repliku na Lesním hřbitově obnovit, bylo nejprve nutné odstranit kamennou stélu, která byla v roce 1953 vztyčena vedle hrobů namísto původního památníku od sochaře K. Dvořáka. Podle projektu měla být nabídnuta k odprodeji. Mezitím se však zjistilo, že i ona se stala evidovanou památkou.

Po dohodě s historikem PhDr. Jindrou naše OS navrhlo, aby tato stéla byla přemístěna do míst, kde byla vzpoura potlačena a vzniklo tak nové pietní místo, na kterém byl zastřelen František Schuss a kde byli smrtelně zraněni Vojtěch Krumpas a rekrut Růžička. Bylo třeba opět získat povolení Památkové péče (Liberec, Nový Bor), povolení od OÚ Chotovice a MěÚ Nový Bor. Naše OS nechalo vypracovat projekt, který musel být schválen opět OÚ Chotovice a MěÚ Nový Bor. Na základě těchto povolení byla uzavřena smlouva mezi naším OS, městem Nový Bor a OÚ Chotovice, že naše OS na vlastní náklady vybuduje nové pietní místo.

Dne 12. 8. nastal dlouho očekávaný okamžik, na Lesním hřbitově byl po 75 letech instalován pomník – replika pomníku Rumburských hrdinů od sochaře K. Dvořáka. Repliku zhotovili sochaři Milan Danihelka a Rudolf Huťa. Náš sen a záměr se naplnil. Nejen to. Na rohu ulic TGM a Sluneční navíc vznikl přesunutím stély památník, který připomíná místo posledních střetů rebelů s rakouskými vojáky. Vzniklo zde důstojné pietní místo, které obohatí město Nový Bor.

Občanské sdružení uhradilo za výstavbu nového pietního místa (projekt, poplatky, stavební materiál, stožár na vlajku atd.) více jak 60 tisíc korun. Tyto náklady byly uhrazeny z veřejné sbírky.

Firma pana Doležala provedla zdarma strojní zemní práce, dodala zeminu a poskytla dopravu v celkové výši téměř 11 tisíc korun. Stavební firma pana Uksy provedla zdarma veškeré odborné práce okolo stély. Čtyři pracovníci zde pracovali po dobu deseti dnů ve dvanáctihodinových směnách.

Společné úsilí vytvořilo nové dílo, které převyšuje hodnotu 250 tisíc korun.

Zatímco příprava, tj. projekt a veškerá potřebná povolení, probíhala po dobu půl roku, vlastní realizace byla provedena za pouhých deset dnů.

Dílo je prakticky hotové. Zbývá dodělat zahradnické práce (zatravnění, výsadba keřů a stromů) a upravit posprejované plochy blízkých garáží a vyřešit rušivě působící přilehlé reklamní plochy.

Josef Doškář
předseda OS pro obnovu pomníku Rumburských hrdinů

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail