Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stalo se v Rumburku – měsíc srpen

 

 • 1. 8. 1777 byla zřízena zásluhou velkoobchodníka Antona Salamona samostatná c. k. poštovní stanice (nejstarší zpráva o poštovním spojení Rumburku pochází z r. 1603, pošta se vozila po staré zemské stezce přes Mladou Boleslav, Kuřivody a Jablonné v Podještědí dále na Žitavu; Rumburk náležel k dodacímu okrsku v Jablonném, kde se vyzvednutí zásilky platilo)

 

 • 1. 8. 1900 byla u kostela sv. Jana Křtitele vysvěcena křížová cesta

 

 • 2. 8. 1742, na svátek „Portiunkula“, se konalo první procesí katolických Lužických Srbů z okolí Budyšína

 

 • 3. 8. 1787 již odsvěcený kostel sv. Jana Křtitele i s pozemky o rozměrech 400 sáhů koupil za 211 zlatých rumburský výrobce plátna Fidelis Salomon z čp. 130

 

 • 4. 8. 1757 dorazilo do Rumburku rakouské vojsko generála Nadasdyho o třech regimentech

 

 • 8. 8. 1945 byla založena místní organizace Českého svazu mládeže

 

 • 8. 8. 1945 byl založen Český hasičský sbor

 

 • 12. 8. 1809 táhl přes Rumburk a Varnsdorf na saský Waltersdorf zpětný odřad legie vévody Friedricha Wilhelma Brunšvického

 

 • 13. 8. 1813 proběhla okolo desáté hodiny dopoledne v Žitavské ulici (dnes ul. SNP) první přestřelka mezi napoleonským předvojem generála Lefebre-Desnuette a 120 rakouskými husary vedenými von Klenau

 

 • v neděli po 15. 8. se povoluje privilegiem Christopha ze Schleinitz z r. 1579 (nejstarší v originále zachova – nou rumburskou listinou) rumburským měšťanům konat v městě posvícení v neděli po Nanebevzetí Marie, tedy po 15. 8.

 

 • 18. 8. 1813 přitáhly napoleonské a spojenecké polské oddíly, francouzský generál Lefebre-Desnuette vyjednával na zámku o proviantu pro 12.000 mužů a 3.500 koní

 

 • 18. 8. 1858, v den narozenin císaře Františka Josefa I., byl třinácti rumburskými muži založen Sbor dobrovolných hasičů, říkali si po francouzském vzoru „pompiéři“

 

 • 20. 8. 1813 přitáhl na čtyři dny do Rumburku obávaný francouzský generál Vandamme s vojskem o síle 42 tisíc mužů, velitelem města byl jmenován generál Durant

 

 • 21. 8. 1945 začala fungovat skautská organizace Junák

 

 • 21. 8. 1945 byla umístěna ve Pfeiferově vile kancelář Svazu přátel Sovětského svazu

 

 • 21. 8. 1968 k nám vtrhly ze sousedního Německa ruské tanky – začala okupace republiky armádami Varšavské smlouvy, k mimořádné situaci hned představitelé města zaslali protestní rezoluci, na náměstí se vystavily podpisové archy a svůj nesouhlas projevily tisíce našich občanů

 

 • 21. 8. 1989 měl být souzen za účast na demonstraci v Praze k výročí okupace rumburský občan Ivan Kožíšek

 

 • 23. 8. 1724 vypukl požár v panském pivovaru – poškodil vrchnostenské byty, hospodářské budovy, stáje, stodoly a vyhořelo též pětadvacet domů

 

 • 23. 8. 1945 vznikla místní organizace Československého červeného kříže

 

 • 24. 8., na sv. Bartoloměje, povoluje se až do Velikonoc rumburským měšťanům privilegiem Christopha ze Schleinitz z r. 1579 vařit pivo pro potřeby města – pak museli odebírat pivo pouze od vrchnosti

 

 • 24. 8. 1863 byla konána spolkem válečných veteránů slavnost svěcení vlajky

 

 • 25. 8. 1813 přijeli v časných ranních hodinách další napoleonské oddíly o síle 5.000 mužů s polskými spojenci o síle asi 1.000 mužů, kteří po několika hodinách táhli na Šluknov

 

 • 26. 8. 1813 sem nečekaně vtrhla ruská jízdní patrola o síle 18 mužů, ale rychle se stáhla směrem na Krásnou Lípu, v noci pak zase přitáhlo 150 polských husarů

 

 • 26. 8. 1836 obdržel Spolek „mladých“ střelců nový prapor

 

 • 26. 8. 1945 vznikla za podpory SČM manifestace mládeže z celého výběžku za podporu připojení Horní Lužice k ČSR

 

 • 29. 8. 1945 vznikla místní organizace Jednotného svazu českých zemědělců

 

 • 29. 8. 1969 se na MěstNV v Rumburku konal k prvnímu výročí okupace aktiv předsedů a tajemníků národních výborů celého Šluknovského výběžku, který řídil předseda ONV v Děčíně p. Kupec, přítomny byly i poslankyně Národního shromáždění paní Zavadská (KSČ) a paní Spěváková (Lidová strana), celé toto shromáždění bylo později hodnoceno jako krajně „antisovětské“

 

 • 29. – 30. 8. 1757 zaujalo asi 20.000 Rakušanů a čtyři saské dragounské regimenty ležení mezi Rumburkem a Seifhennersdorfem

 

 • 31. 8. 1835 nařídil hrabě Karel Chotek (prezident zemského gubernia) povinné vedení memorabilií, záznamních (pamětních) knih a kronik

 

Libuše Hlinková

Zdroj: kniha Rumburk – město v českém Nizozemí, kniha Rumburská zastavení, brožura Turistický průvodce Rumburkem a okolím, oficiální stránky města Rumburk a SDH

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail