Ukončení aktivní činnosti MC Větrník

Tištěné noviny 14/2015 | 30. 10. 2015 | Nezařazené

Vážení čtenáři, chtěli bychom
vám oznámit, že ke dni 1. 9. končí
Mateřské centrum Větrník svou
aktivní činnost.

Děkujeme všem maminkám, tatínkům a samozřejmě dětem, bez kterých by se Větrník netočil dál, i když od září již jen ve vzpomínkách. Dále bychom chtěli poděkovat vedení města Rumburk a Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk, Domu kultury Střelnice a sportovišť města Rumburk p. o., Kláře Mágrové a dalším lidem a organizacím, kteří nám za devět let fungování centra velmi pomáhali.

Byla to krásná i náročná doba, která nás všechny obohatila a věříme, že centrum zůstane zapsáno jako aktivní místo, které nejen maminkám a dětem, ale i celým rodinám, připravovala bohatý volnočasový i vzdělávací program a našli v něm své zázemí, přátelství a třeba i novou možnost uplatnění v životě.

kolektiv MC Větrník

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/10/30/ukonceni-aktivni-cinnosti-mc-vetrnik/