Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poradna pro oběti trestných činů odpovídá na dotazy čtenářů

Dotaz klienta • Vážená poradno, můj syn se stal obětí šikany a okradení ze strany jiných dětí ze sídliště. Velmi mne rozčílilo, když jsem se dozvěděla, že v inkriminovaném okamžiku šlo okolo několik nezúčastněných kolemjdoucích, ale nikdo z nich synovi nepomohl, všichni dělali, že nic nevidí. Tito lidé přece musí mít povinnost v takových chvílích zasáhnout. Nebo to tak není? Děkuji za odpověď, Kamila

Odpověď Poradny pro oběti trestných činů • Vážená paní Kamilo, podle trestního zákoníku vzniká každému povinnost oznámit nebo překazit trestný čin, ovšem pouze v případech stanovených tímto zákonem. Zákon přesně vyjmenovává trestné činy, u kterých vzniká každému povinnost učinit opatření, aby čin nemohl být spáchán nebo nemohl být nadále páchán. Mezi tyto trestné činy patří např. vražda, zabití, těžké ublížení na zdraví, mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, obchodování s lidmi, znásilnění, týrání svěřené osoby. Obdobně vzniká povinnost oznamovací u zákonem vyjmenovaných trestných činů v případě, že se osoba dozví o trestném činu, který již byl spáchán. Přesný výčet trestných činů, kterých se to týká, lze nalézt v § 367 a 368 trestního zákoníku.

Samotné nepřekažení či neoznámení trestného činu je trestným činem s výjimkou situace, kdy k oznámení či překažení nemohlo dojít, aniž by dotyčný vystavil sebe či osobu blízkou nebezpečí smrti či ublížení na zdraví apod.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace kontaktujte Poradnu pro oběti trestných činů Probační a mediační služby v Děčíně, Lázeňská 1268/12, tel. 773 783 682, 734 362 947, e-mail:

mperichova@pms.justice.cz, ipapezova@pms.justice.cz. Obrátit se můžete také na pracoviště v Rumburku, Lužické nám. 387 (vchod mezi květinkou a pekařstvím, 1. patro), tel. 734 362 948, e-mail: pkleprlikova@pms.justice.cz.

Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně. Projekt „Proč zrovna já?“, v rámci nějž je poradna provozována, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail