Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Netradiční zahájení školního roku

První zářijový den byli v aule školy jako každoročně přivítáni na slavnostním zahájení školního roku všichni noví studenti – žáci primy i dvou tříd čtyřletého studia. Akci, které se zúčastnili i jejich rodinní příslušníci, zahájil zástupce ředitelky školy a pak už se slova ujali noví třídní učitelé. Letos však celá akce proběhla hlavně v pracovní atmosféře. Už přístup do školy nové studenty jistě překvapil. Přestože zvenku budova školy vyhlížela „normálně“, uvnitř bylo vlastně staveniště.

Během posledních zhruba deseti let byly v budově ve dvou po sobě jdoucích rekonstrukcích provedeny opravy elektrických rozvodů, kanalizace, topení, toalet, vodovodního řadu, oken atd. a škola se dočkala i nové fasády. Nyní došlo na všechny dřevěné prvky v historickém interiéru budovy – hlavně dveře a dřevěné obložení stěn a vymalování hlavního schodiště a chodeb. Úpravy ve schodišťovém prostoru školy byly plánovány na období letních prázdnin. Ovšem člověk míní, ale…

Když v pondělí 24. 8. nastupovali do práce kantoři, nestačili se divit. Interiér školy připomínal tak trochu „hrubou stavbu“. Však taky kantoři strávili první dva dny jako „hosté“ na ZŠ U Nemocnice, kde absolvovali šestnáctihodinový kurz věnovaný tematice třídnických hodin. Všechny další akce (např. opravné zkoušky, porady, výše zmíněné zahájení školního roku aj.) ale už proběhly ve více než bojových podmínkách v budově školy. O jejím stavu vypovídají fotografie pořízené 1. 9. – všechny třídy i kabinety bez dveří, s vybouranými zárubněmi, všechny pomůcky nepřístupně zajištěné v několika málo uzamčených prostorách, vše zakryté igelitovými plachtami a přesto pokryté vrstvou prachu.

Vedení gymnázia bylo nucené z organizačních důvodů požádat MŠTV o povolení zahájit výuku až 14. 9. Neznamená to ale, že všichni žáci a kantoři měli delší prázdniny. Už večer 31. 8. odjeli studenti 4. ročníků na plánovaný turistický kurz do Slovinska, do Julských Alp. Neodcestovavší spolužáky pak čekal turistický kurz v okolí Rumburku, hlavně v oblasti Českého Švýcarska. Všechny tři nově nastupující ročníky během prvních dvou zářijových týdnů absolvovaly postupně třídenní seznamovací kurzy, pro zájemce z řad žáků nižšího gymnázia byl připraven na každý den dopoledne zábavný a sportovní program.

V době zveřejnění tohoto textu by už mělo být (skoro) všechno na svém místě (i když celková rekonstrukce má skončit až v listopadu). Přes všechny problémy je celá popsaná akce více než opodstatněná, budova gymnázia si další rekonstrukci zasloužila, vždyť 1. září zde byl zahájen, byť trochu netradičně, jubilejní – už 110. školní rok v historii školy.

ájé

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail