Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ptali jsme se člena představenstva Lužické nemocnice a polikliniky a.s. Petra Voldřicha

Petr Voldřich je nejmladším členem nového představenstva

Lužické nemocnice a polikliniky a.s. O svých poznatcích z prvních

měsíců práce v této nové pozici se svěřil Rumburským novinám.

voldrich

S čím jste šel do tak veřejností sledované akce, jakou je převzetí řízení nemocničního zařízení v našem městě po létech působení předchozího, řekněme rozporuplného vedení v čele s bývalým místostarostou Rumburku Darkem Švábem?

S optimistickým odhodláním dělat věci lépe a otevřeněji. Nicméně, trochu k motivaci. Nevím, nakolik jsou čtenáři informováni, ale aktivně jsem se účastnil komunálních voleb (hnutí Město Lidem) a tím důvodem bylo rozhodnutí, že nestačí pouze planě diskutovat, ale je nutné především něco dělat. Možnost zapojit se do vedení nemocnice jsem považoval za příležitost jak „něco dělat“, že to je způsob jak slova přeměnit v činy. Samozřejmě, nebudu nijak zastírat, že svou roli sehrály i výhrady k předchozímu vedení jak města, tak i nemocnice. No, a jelikož jsem místní, tak jak říkám trochu nadneseně, tak si tu nemocnici dělá člověk i pro sebe. Dřív nebo později zde skončí asi každý z Rumburku, včetně mě.

 

Jaké bylo převzetí?

Vlastní práce současného představenstva začala už v lednu, kdy se utvořil tým, který se velmi intenzivně začal scházet a řešit věci čekané nebo tušené. Azyl jsme nalezli u Karla Schäfera, kde probíhala zásadní jednání. Chtěl bych mu touto formou ještě jednou otevřeně poděkovat za zázemí. Komunikace s odcházejícím představenstvem byla sporadická, nicméně jsme se postupem času dohodli na určitém scénáři předání, který byl dodržen. Vlastní akt byl komisní, bez emocí. Převzali jsme stohy papírů k nastudování. Výstupem byla zpráva o stavu společnosti, která byla prezentována akcionáři – městu Rumburk a veřejnosti. Záměrem je podat vlastníkovi a všem ostatním informaci o tom, jak na tom nemocnice reálně je.

 

Někteří naši čtenáři na jednání zastupitelstva, kde se vaše zpráva projednávala, nebyli přítomni. Mohl byste krátce zrekapitulovat, jak na tom dnes naše nemocnice vlastně je? Městem jdou z jistých zdrojů „zaručené“ zvěsti, že Lužická nemocnice dříve či později skončí a pacienti, nemocní a rodičky, budou jezdit za zdravotní péčí jinam.

O nemocnici se povídá spousta účelových plků a spekulací. Zde bych chtěl požádat případné posluchače, než je pustí dál, ať zváží, kdo je přináší a jaká je asi jeho motivace. Dále bych chtěl vyzvat zákazníky nemocnice (pacienty či jejich příbuzné), pokud se Vám něco nelíbí, nepomlouvejte nás za zády a přijďte férově za námi a řekněte nám svůj názor či problém.

Zpět k situaci v nemocnici. Ta není idylická. Zejména personální situace k datu předání nebyla nijak růžová. Jenže díky našemu „fungování“ již od ledna jsme přišli s jasnou představou o obsazení klíčových pozic ve společnosti, kterou jsme následně realizovali. Samozřejmě podání výpovědí lékařů a sester ještě před příchodem nového představenstva mne mrzí a nemocnici to nijak nepomohlo, ale za sebe mohu říci, že budu dělat vše proto, aby to dotyční vnímali jako chybu. Od našeho příchodu se podařilo navázat spolupráci s šesti lékaři, kde jeden nastoupil jako kmenový a dále přišly dvě zdravotní sestry. Další personál je pozitivně rozjednán. Poslední zpráva je, že na internu nastoupil nový primář. Myslím, že to je jasný signál, že nemocnice je vnímána jako perspektivní podnik. Zde patří velký dík všem, kteří si berou nemocnici za svou. Stejně tak se úspěšně podařil vyřešit problém s gynekologicko-porodnickým oddělením. Odstupující ředitel poslal den před naším nástupem oznámení na Krajský úřad o tom, že toto oddělení nesplňuje požadované parametry.

 

To asi nebylo příliš fér?

Samozřejmě, dá se to chápat i za jakousi formu zlomyslnosti. Předpokládám, že názor z druhé strany bude takový, že byla pouze dodržena povinnost vůči krajskému úřadu. Otázkou je, zda bylo učiněno maximum ze strany tehdejšího vedení, aby k tomu nedošlo. To bych ponechal na uvážení čtenáře. Jen doplním, že provedená krajská kontrola neshledala důvody pro uzavření gynekologicko-porodnického oddělení a jeho provoz je zajištěn. Jako perličku uvádím, že došlo vůbec k historicky prvnímu setkání (slovo „prvnímu“ prosím podtrhněte) mezi nejvyšším vedením Lužické nemocnice a polikliniky a nejvyšším vedením Krajské zdravotní a.s. Dále probíhala jednání s vedením Ústeckého kraje, kde nemocnice v Rumburku má jejich podporu.

Po personální situaci je dalším důležitým faktorem ekonomika. Asi víte, že průběžně město „nalilo“ do nemocnice více než sto milionů korun ze svého rozpočtu. Neříkám, že to někde není vidět. Ten problém vidím v tom, že tyto peníze nebyly multiplikovány pomocí čerpání dotací z fondů Evropské unie. Dále použiji suchá fakta z naší zprávy o stavu společnosti: Hospodářský výsledek za rok 2014 je -16,223 mil. Kč. To minus říká, že společnost je ve ztrátě. Dovolím si upozornit, že v roce 2014 měla společnost mimořádné příjmy, které se již nebudou opakovat. Jedná se o příjem z kontroverzního prodeje pozemků firmě ZEPS za 3,1 mil. Kč a konečného vyúčtování s firmou Teplo Rumburk, kde přišlo mimořádně 2,3 mil. Kč. Jinak bychom byli na čísle kolem -21,6 mil. Kč. Také se nám objevují nejrůznější překvapení, více než je zdrávo. Názor ponechám opět na čtenáři.

luzicka nemocnice

Počkejte, chcete snad říci, že nemocnice nebyla řízena kvalifikovaně? Potíže mají přeci i jiné nemocnice.

Problémy jsou jistě všude a poskytování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku asi nebude zrovna ten pravý zlatý důl. Podíval jsem se na to, jak se popasovali s rokem 2014 jinde. V Žatci mají také městskou nemocnici, zhruba naší velikosti. V roce 2007-2008 si tato nemocnice sáhla na dno, od roku 2010 se jim daří zlepšovat hospodářský výsledek, od roku 2012 jsou v plusu a rok 2014 ukončili +2,5 mil. Kč. Litoměřická městská nemocnice má hospodářský výsledek za minulý rok +8,5 mil. Kč a v letech 2014-2015 čerpala na svůj rozvoj 72 mil. Kč z fondů EU. Dělal jsem si benchmarking, porovnání nemocnic. Samozřejmě nás trápí náklady, ale ten manévrovací prostor zde není až tak velký. Naprosto zásadní jsou pro nás však výnosy. V letech 2013 a 2014 došlo k propadu výkonů, jejichž výsledkem jsou vratky zdravotním pojišťovnám. Zjednodušeně řečeno byl stanoven plán výroby, na jehož podkladě posílaly pojišťovny zálohy, ale ten plán nebyl naplněn a je nutné peníze vrátit. Bohužel reálné výkony z let 2013 a 2014 jsou podkladem pro zálohy v letech 2015, 2016, a pokud tyto zálohy překročíte, je na pojišťovnách, zda Vám to zaplatí. Taková je realita, do které jsme přišli. Pokud se vrátím k původní otázce, tak můj názor je, že se řízení nemocnice našim předchůdcům vymklo z rukou.

 

Už mi jde z těch záporných milionů hlava kolem. Co tedy plánujete dělat? S takovými dluhy by se každá firma položila.

V žádném případě si nikdo zavření Lužické nemocnice s poliklinikou nepřeje. To dali všem šiřitelům fám a polopravd na vědomí i zastupitelé svým rozhodnutím pomoci formou dobrovolného příspěvku akcionáře ve výši deseti milionů korun a ručením za zvýšený kontokorentní úvěr. Já jim za to ještě jednou moc děkuji. Plán je jasný – maximalizovat výkony, hlídat a snižovat náklady, hradit své závazky a co nejrychleji se dostat do standardního ekonomického režimu. Oproti předchozím létům jsme sestavili a představili akcionáři finanční plán, který se každý měsíc kontroluje a hledají se příčiny negativních odchylek. Taková perlička z let minulých: roční finanční plán se schvaloval v prosinci plánovaného roku. Dělal jsem si finanční modely vývoje ekonomiky nemocnice a „nulu“ bych viděl v roce 2017-2018.

 

Jasné slovo chlapa – nemocnice pro rumburské občany jede dál?

Ovšem, nemocnice jede dál. O tom, že by se měla zavřít, se nikdy nemluvilo. Víte, já mám na to asi tento názor: Bez nemocnice by bylo městu ekonomicky lépe, ale z druhé strany dneska zavřeme nemocnici, zítra školu, pozítří školku a za pár let poslední, který odsud odejde do vnitrozemí, zhasne. Rumburská nemocnice to není jen zdravotní péče pro Rumburk, ale pro 60 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku.

Za čtenáře i za sebe Vám děkuji za rozhovor a držím všem palce.

 

Všetečné otázky kladl
Vladimír Andrle, předseda
Redakční rady Rumburských novin

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail