Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburskou tančírnu a varnsdorfské gymnázium navštívil vzácný host

Dvě školská zařízení ve Šluknovském výběžku zřizovaná
Biskupstvím litoměřickým, Biskupské gymnázium Varnsdorf
a Schrödingerův institut, měla 1. 9. tu čest přivítat na své půdě
litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.

biskup

Jeho první kroky vedly na gymnázium, kde byl přivítán ředitelem školy Jiřím Jakoubkem. Slavnostní zahájení školního roku a přivítání nových studentů se uskutečnilo v aule gymnázia. Mons.

Jan Baxant požehnal studentům, ale také celému učitelskému sboru do příštích školních měsíců a k jejich práci a studiu, ale také slavnostně zahájil výuku v nově zrekonstruované a zmodernizované učebně gymnázia.

Jeho další cesta pak vedla do Rumburku do nejmladšího střediska Schrödingerova institutu – tančírny Balahala.

Zde na něho čekali všichni členové vedení institutu včetně ředitelky Gabriely Doušové a gestoři jednotlivých akademií a vedoucí středisek.

Život institutu z pohledu zaměstnanců byl vzácnému hostu představen prostřednictvím výstavy fotografií, život dětí v institutu pak představil krátký dokumentární film.

Po krátkém koncertu gestora hudební akademie Reného Habicha dal Mons. Jan Baxant své požehnání nejen středisku Balahala, ale i celému Schrödingerovu institutu a jeho práci.

„Schrödingerův institut je velmi mladá organizace a přitom, se svými necelými pěti tisíci členy, je to největší středisko volného času v republice. U mnohých lidí to vzbuzuje úžas, u jiných nedůvěru a celou řadu otázek. Proto jsme rádi, že nás otec biskup navštívil a mohl se s lidmi a děním v institutu seznámit na vlastní oči. Pro nás byla jeho návštěva velkou radostí a inspirací. Jeho zájem o to, co se v institutu děje, nás těší a jeho důvěra v naší práci nás zavazuje a posiluje. Jsme za ni velmi vděční,“ uvedla ředitelka institutu Gabriela Doušová.

Návštěva Mons. Jana Baxanta pak pokračovala společným obědem s vedením Schrödingerova institutu i Biskupského gymnázia Varnsdorf. Hostitelem byl radní institutu Pavel Brabec.

red

 

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail