Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sloučení domu kultury a sportovišť nese své trpké ovoce

Článek s tímto názvem, pravda, bez přívlastku „trpké“, ale i bez jména autora, uveřejnil na své titulní straně Zpravodaj – Šluknovský výběžek. Protože identický text byl umístěn i na facebooku Domu kultury Střelnice a sportovišť města Rumburk, není příliš obtížné domyslet si, kdo stojí za sepsáním oslavné ódy na tuto organizaci.

Tato příspěvková organizace byla městem zřízena proto, aby se starala o kulturní akce pro občany a aby pečovala o městská sportoviště. Pokud by tento účel byl beze zbytku naplněn, pak ať si DK pořádá příměstské tábory a organizuje zájmové kroužky třeba do aleluja, i když si myslím, že k tomu máme ve městě jiné organizace (Dům dětí a mládeže, Schrödingerův institut), které jsou schopny zájem dětí plně uspokojit.

Avšak jak kultura, tak údržba sportovišť mají do nějaké uspokojivé úrovně daleko. Podíváme-li se např. na areál letního stadionu, nechce se věřit, že město do jeho obnovy investovalo miliony korun. Tristní stav atletických sektorů, antukové dráhy, o trávníku nemluvě, zanedbané šatny pro sportovce, tribuny pro diváky, z nichž zmizela ztrouchnivělá prkna na sezení i s kovovými držáky – to vše hovoří dostatečně výmluvně a rozhodně to není vizitka dobré údržby. Nově vybudovaný kurt na plážový volejbal, kterým se DK a sportoviště pyšní, to nezachrání, nota bene když je využíván jen minimálně. Mimochodem, zajímalo by mě, jak se dospělo k tomu, že právě toto sportoviště obyvatelům města schází a kdo rozhodl o jeho vybudování.

A pokud jde o v článku vyzdvihovanou úsporu 900 tisíc korun za půl roku, jistě by nebylo od věci podělit se s jinými příspěvkovými organizacemi o způsob, jak takového zázraku dosáhnout. Příležitost k tomu bude třeba na Festivalu lokální ekonomiky, kde by jistě takovou zkušenost uvítali.

P.S.: Jistě zcela náhodou otiskly Rumburské noviny v čísle 15/2015 poděkování DK za skvělý příměstský tábor. Nezaznamenal jsem podobnou reakci na příměstské tábory, které pořádal DDM. Asi to tam dělali špatně a děti nebyly spokojené. To ovšem není míněno jako výtka redakci RN, že tu pochvalu DK uveřejnila. Jen jsem tím chtěl poukázat na zajímavou časovou shodu uveřejnění zmíněného článku s otisknutím pochvalného dopisu.

Josef Englic

 

V reakci na článek pana Josefa Englice mohu konstatovat, že rada města se na svém posledním zasedání zabývala činností příspěvkové organizace Dům kultury a sportoviště města Rumburk, kde mimo jiné porovnávala ekonomiku této organizace za první pololetí roku 2015 s ekonomikou dvou původních příspěvkových organizací Dům kultury Střelnice a Správa rumburských areálů sportu za první pololetí roku 2014 před jejich sloučením. Bylo konstatováno, že na kulturním úseku dosahuje tato příspěvková organizace dobrých výsledků, na úseku provozu sportovišť jsou rezervy zejména při běžné údržbě některých sportovních zařízení (např. areálu letního stadionu). Obecně lze shrnout, že současný stav této organizace je lepší, než byl stav před sloučením.

K údržbě areálu letního stadionu je nutno konstatovat, že ve velmi špatném stavu jsou zejména atletické sektory, ve špatném stavu pak běžecký ovál. Tento špatný stav však nevyřeší jen běžná údržba. Město Rumburk má již od roku 2004 připravenou dokumentaci na zřízení nových tartanových povrchů atletických sportovišť včetně běžecké dráhy. Rozpočtové náklady této stavby však činní cca 20 milionů korun. Je tedy otázkou politického rozhodnutí, zda tuto stavbu v daných nákladech i při využití dostupných dotačních titulů realizovat. Zvláště když v nedalekém Varnsdorfu mají lehkoatletické sektory nové a velmi málo využívané. Bude samozřejmě záležet i na poptávce veřejnosti. Bylo by hodně nezodpovědné utratit dvacet milionů za nová sportoviště a pak na nich nemít žádné sportovce. Snad se však blýská na lepší časy, dle posledních informací obnovuje svou činnost AC Rumburk a chce pořádat i nábor malých atletů.

Na závěr bych si dovolil shrnout články v místním tisku na výše uvedené téma asi takto. Článek ve Zpravodaji Šluknovský výběžek je příliš „oslavný“, článek pana Englice je zase příliš „trpký“.

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail