Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pohledy do rumburské minulosti VI

První pětiletka začala 3. 5. 1948, kdy se sešla rada MNV a projednala plán první pětiletky, do kterého bylo navrženo:

Ve stavebním oboru: vybudování další mateřské školy a výstavba dvanácti bytových jednotek, přístavba základní odborné školy, úprava silnic, cest a parku na Strážném vrchu, rozšíření městského vodovodu, provedení chybějící kanalizace a regulace Mandavy.

V sociálním oboru: dobudování domova mladých, v bytovém hospodářství dát do pořádku 75 % bytů.

V zemědělství: zalesnění volných ploch, vybudování rybníka a úpravy stávajících.

4. 5. byli pozváni do rady MNV zástupci všech závodů, korporací, škol, spolků, místní akční výbor NF (národní fronty) a ÚRO (ústřední rada odborů). Tito podali vlastní návrhy a plány na práci v pětiletce.

 

Na pětiletku byly vypočteny
tyto náklady:

 stavby 44 000 000 Kčs

 silnice a cesty 1 279 000 Kčs

 úprava měst. pozemků 360 000 Kčs

 úprava vod. zdrojů 5 160 000 Kčs

 vodovod, kanalizace 2 688 000 Kčs

 celkem 53 487 000 Kčs

V akci 2 M povolil Zemský národní výbor dodatečné práce a úpravy ulic a škol. Počítáno s celkovým nákladem 1 378 000 Kčs. Rok 1949 byl rokem usilovného budování. Podařilo se – bylo dosaženo úspěchu.

zb

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail