Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stanovisko místní pobočky hnutí Město lidem k reakci místostarosty p. Pimpary na článek p. Englice

Na kriticky laděný článek p. Englice „Sloučení domu kultury a sportovišť nese své trpké ovoce“ v RN 15/2015 reagoval místostarosta p. Pimpara (ODS).

Protože náš pohled na tuto záležitost se s jeho stanoviskem neztotožňuje, rádi bychom se k němu také vyjádřili. Podotýkáme, že s p. Pimparou nehodláme vést nějakou „mediální válku“. Jen chceme ukázat na některé, panem místostarostou prezentované, nepřesnosti. Zatímco on označuje zmíněný kritický článek za příliš „trpký“, jeho obhajobu této organizace, potažmo jejího ředitele, bychom označili za příliš smířlivou. Bohužel, není to poprvé, co p. Pimpara jako místostarosta města vystupuje v roli jakéhosi zastánce – protektora pana ředitele a tvrdošíjně odmítá či zlehčuje jakoukoli kritiku nedostatků v jeho práci. Asi ne náhodou kontrolní výbor při RM již v březnu t. r. (!) konstatoval řadu pochybení v hospodaření organizace. Proto nám není jasné, z čeho p. Pimpara vychází při tom obecném shrnutí, kde tvrdí, že „současný stav organizace je lepší, než byl před sloučením“, zvláště když Rada města shledala navýšení mzdových nákladů v organizaci o 625 tisíc korun oproti stejnému období před sloučením obou subjektů. Jeden z hlavních důvodů pro sloučení bylo přece snížení těchto nákladů. Ale zpět k argumentům, uváděným p. Pimparou. Nikdo přece nepožaduje, aby město investovalo další miliony korun do výstavby nových atletických sektorů na letním stadionu, když na to nemá finance. Právě toto by mělo být motivem pro to, aby příspěvková organizace města Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk řádně pečovala o to, co již máme. Nebo to, že již od r. 2004 existuje dokumentace na zřízení nových tartanových povrchů, má sloužit jako zástěrka toho, aby se o stávající objekty nepečovalo? Podobně jako v případě tzv. tréninkového hřiště, které již několik let leží ladem a čeká, až bude realizován megalomanský projekt jeho rekonstrukce? Necháme vše zchátrat a pak to zboříme, abychom postavili nové? Souvislost využití sektorů ve Varnsdorfu se situací zde také jaksi nechápeme. Nelze souhlasit ani s tím, že řádnou běžnou údržbou nelze dosáhnout dostačující úrovně a bezpečné funkčnosti objektů. Takové tvrzení je zcela zavádějící.

A ještě malá poznámka k „dobrým“ výsledkům na úseku kultury: nebyl to náhodou ředitel p. Kucer, kdo odmítl zorganizovat tradiční Rumburské slavnosti? Místo nich pak někdo úplně jiný, kdo to určitě nemá v náplni práce, narychlo zorganizoval pro občany města jinou akci, nazvanou Loučení s létem, kterou však místostarosta Pimpara v regionálním tisku prezentoval jako úsporné opatření města, o manažerském selhání ředitele Domu kultury (je to však selhání, když jasně předem deklaroval, že Slavnosti nebude organizovat?) ani slovo…

Město lidem Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail