Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vyhlášení 8. ročníku akce Sportovec roku 2015 města Rumburk Výzva k předkládání návrhů sportovců a kolektivů do nominace 8. ročníku Sportovce roku 2015 města Rumburk

Nominace

Nejlepší sportovce a kolektivy navrhuje právnická či fyzická osoba, zejména sportovní organizace, TJ a SK se sídlem v Rumburku.

V návrhu bude uvedeno jméno, příjmení a rok narození sportovce, název kolektivu, druh sportu, vyjmenované úspěchy dosažené v roce 2015 a kontakt na osobu, která sportovce navrhuje. Sportovec bude zařazen do kategorie dle věku, kterého dosáhne v hodnoceném roce.

Návrhy do soutěže budou přijímány v termínu od 2. do 30. 11. 2015, a to písemně na adresu Městský úřad Rumburk, Odbor školství, kultury a tělovýchovy, tř. 9. května 1366/48, Rumburk nebo elektronickou poštou na adresu marketa.petoova@rumburk.cz.

Návrhy, které nebudou splňovat kritéria nebo nebudou podány v termínu, nebudou posuzovány.

 

Kritéria pro zařazení do nominace

Kategorie Mládež do 8 let,

Mládež od 9 do 12 let, Mládež

od 13 do 15 let, Mládež od 16

do 18 let a Dospělí

Navržení jednotlivci musí být v hodnoceném roce 2015 registrovanými členy sportovní organizace, která má sídlo na území města Rumburk a reprezentovat ji ve sportovních soutěžích a mají trvalý pobyt v Rumburku.

 

Kategorie Nejlepší kolektiv

Navržený sportovní kolektiv musí mít sídlo na území města Rumburk a reprezentovat sportovní organizaci v roce 2015 ve sportovních soutěžích.

Kategorie Nejlepší trenér

Navržení jednotlivci musí být v hodnoceném roce 2015 registrovanými členy – trenéry sportovní organizace, která má sídlo na území města Rumburku. Kritériem pro nominaci jsou sportovní výsledky svěřenců dosažené v soutěžích v roce 2015.

Kategorie Jednotlivec
oceněný za zásluhy o rozvoj
rumburského sportu

Toto ocenění je určeno vynikajícím současným a dřívějším sportovcům, trenérům a funkcionářům, kteří se svou dlouholetou prací výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Rumburku. Ocenění může být uděleno jednotlivci pouze jednou. Z nominace budou vyřazeny návrhy na jednotlivce, kteří již v minulých ročnících toto ocenění obdrželi. Je vyhrazeno, že tato kategorie bude vyhlášena, ale nemusí být vyhodnocena a ocenění uděleno.

Hlavním kritériem pro nominaci sportovce/kolektivu jsou konkrétní a doložitelné sportovní výsledky (umístění v soutěžích, účast v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích apod.) dosažené v roce 2015.

Ostatní informace o akci, včetně kritérií, odměn a termínů najdete na webových stránkách města www.rumburk.cz, Odbor školství, kultury a tělovýchovy.

 

Odbor školství, kultury
a tělovýchovy a Komise pro sport a volnočasové aktivity RM Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail