Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Začala rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Stepní ulici

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci 113 let staré kanalizace a 83 let starého vodovodu v Rumburku ve Stepní ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. Z letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme již celých 80 %, tj. celou miliardu korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci této naší investiční akce provedeme v Rumburku souběžnou výměnu nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno asi pětadvacet obyvatel.“

Více o stavbě: Stávající kanalizace je tvořena betonovým potrubím vnitřního průměru 500 mm. Stoka z roku 1902 je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: vykazuje korozi, deformace, praskliny a místy chybí dno a boky, v důsledku čehož do ní natéká množství balastních vod. V téže ulici vedený litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm pochází z roku 1932. Jeho inkrustace přesahuje 30 %, proto bude vyměněn současně s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 67 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 90 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních kanalizačních a vodovodních přípojek na trase. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude realizována souběžně v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. 9. Stavební práce byly zahájeny 23. 9., a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. 11. letošniho roku.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem dvacet staveb za 104 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic, včetně strategických pro tento okres, je 160 milionů korun.

Jiří Hladík
tiskový mluvčí, Severočeská
vodárenská společnost a.s.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail