Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 10. 2. 2016 | Nezařazené

Stalo se v Rumburku – měsíc říjen

 

 

• 1. 10. 1767 byl položen základní kámen ke „Svatým schodům“ v loretánském areálu

• 1. 10. 1863 byla v domě ředitele Julia Pfeifera prvně otevřena spořitelna v Rumburku

• 1. 10. 1919 byla zřízena Česká obecná škola, zapsáno bylo 27 žáků, z nich jen deset ovládalo český jazyk

• 1. 10. 1946 (po II. světové válce) nastupuje v kostele sv. Jana Nepomuckého farář Vladimír Chvátal

• 2. 10. 1938, po podepsání Mnichovské dohody, byl Rumburk obsazen jednotkami Wehrmachtu, o čtyři dny později do města přijel Adolf Hitler

• 3. 10. 1765 obdržela firma Klostermeyer & Preuss povolení, aby se mohla ve velkém etablovat v obchodu s plátnem na panství Rumburk

• 4. 10. 1579 – privilegium Christopha ze Schleinitz je nejstarší v originále zachovanou rumburskou listinou

• 4. 10. 1657 udělil nový majitel panství Franz Eusebius hrabě Pötting svému městu Rumburk potvrzení jeho dosavadních výsad

• 4. 10. 1901 byla dostavěna Chlapecká škola v Tyršově ulici, která sloužila za I. světové války jako ubikace pro vojáky 7. střeleckého pluku; zde pak na nádvoří školy vypukla 21. 5. 1918 Rumburská vzpoura

• 4. 10. 1996 byl znovu slavnostně odhalen zrestaurovaný morový sloup

• 5. 10. 1518 přejímá léno Tolštejn po svém otci Heinrichu ze Schleinitz všech pět dědiců

• 5. 10. 1996 se konala oslava stého výročí otevření rozhledny Dymník

• 6. 10. 1949 byl Českobratrským evangelickým farním úřadem v Rumburku podán „Návrh na zrušení církevního hřbitova“ na Steinbergu u kostela sv. J. Nepomuckého

• 8. 10. 1783 potvrdil císař Josef II. Rumburku jeho městská práva

• 9. 10. 1938 byl zastaven tisk místních novin Rumburger Zeitung, protože jejich majitel Julius Pfeifer, ač Němec, se odmítl připojit k SdP

• 10. 10. 1872 byla za nádražní budovou otevřena plynárna, prvně se tak na náměstí a v okolních ulicích rozsvítilo šedesát devět lamp

• 11. 10. 1634 tábořili protestantští Sasové s braniborskými vojáky v Rumburku

• 12. 10. 1858 zemřel majitel panství kníže Alois z Liechtensteinu

• 12. 10. 1862 byla znovu vysvěcena kaple sv. Jana Křtitele

• 12. 10. 1938 vyšla městská vyhláška, podle níž musely být nejpozději do odpoledne následujícího dne odevzdány všechny zbraně, s výjimkou těch, které měly platné zbrojní pasy

• 13. – 14. 10. 1950 v noci byly akcí státní bezpečnosti, ozbrojených jednotek SNB a milicí přepadeny všechny mužské kláštery v ČSR, stejným způsobem byl zlikvidován i kapucínský klášter v Rumburku

• 17. 10. 1925 byla dokončena přestavba Café Henke dle návrhu architekta Emila Röslera ve stylu art deco

• 19. 10. 1919 byla pro nedostatek finančních prostředků po čtyřiceti letech zrušena dvojtřídní evangelická škola na Krásnolipské ulici

• 20. 10. 1931 zemřel rumburský stavitel Josef Hampel (*1844), který se podílel na stavbě rozhleden Dymník a na Vlčí hoře, městského vodovodu v Rumburku, Baziliky Panny Marie pomocnice křesťanů ve Filipově, byl předsedou rumburského Humboldtova spolku

• 27. 10. 1918 se v Rumburku konala porada zástupců politických okresů

Rumburk, Šluknov a Varnsdorf o zřízení tzv. politických výkonných výborů, a to ještě před vznikem samostatného Československa 28. 10. 1918

• 27. 10. 1995 se rozsvítily nové stožáry elektrického osvětlení na Pražské, Lipové a Zahradní ulici, kterou instalovala rumburská firma Služby elektro

• 28. 10. 1945 se konala ve městě manifestace na podporu znárodňování

• 29. 10. 1869 byla zprovozněna železniční trať z Rumburku na Gersdorfskou silnici, dnes Východní ulici

• 29. 10. 1902 byl zahájen provoz na železniční trati Rumburk – Staré Křečany – Brtníky – Mikulášovice

• 29. 10. 1996 byla ukončena rekonstrukce školy U Nemocnice

• 30. 10. 1918 prošel Rumburkem s trikolorou na čepicích ozbrojený oddíl 7. pěšího pluku, aby nebylo na pochybách protirakouské smýšlení posádky po vzniku právě vyhlášeného Československa – tento pluk dal o sobě již 21. 5. znát svou historicky významnou Rumburskou vzpourou

• 30. 10. 1980 byl dán do provozu dům s pečovatelskou službou v ul. 2. polské armády, rekonstruovaný z bývalého Domu pionýrů a mládeže

• 31. 10. 1886 byla při slavnostním předání nového vodovodu (z třiadvaceti pramenů na severu a severovýchodu města) na náměstí odhalena kašna

• 31. 10. 1991 vzniká První rumburská stavební společnost s.r.o.

• 31. 10. 1992 předal Státní statek Rumburk podle zákona o restitucích sto hektarů zemědělské půdy, dvacet sedm krav, šestnáct jalovic a dvacet čtyři ostatního skotu oprávněným majitelům

• 31. 10. 1992, v souladu s celorepublikovou koncepcí reorganizace a dílčí privatizace lesního hospodářství, zanikl podnik Severočeské státní lesy Teplice, jehož součástí byl také Lesní závod Rumburk, nástupnickým subjektem jsou Lesy ČR Hradec Králové

 

 

Libuše Hlinková

Zdroj: kniha Rumburk – Město v českém Nizozemí, kniha Rumburská zastavení, brožura Turistický průvodce Rumburkem a okolím, brožura Kapucínský klášter a Loretánská kaple v Rumburku, brožura Rozhledna na Dymníku, oficiální stránky města Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail