VÝTVARNÁ VÝSTAVA ZUŠ V KNIHOVNĚ

Tištěné noviny 18/2015 | 10. 2. 2016 | Nezařazené

Sotva otevřete vstupní dveře Městské knihovny v Rumburku, jste v jiném světě. Světě nevšedním, plném barev, přírody a života. To je letošní výstava rumburské Základní umělecké školy.
Prosím, prohlédněte si třeba dinosaury v různých postojích. Tenhle vypadá zcela mírumilovně, další se chystá k boji – raději od něho dál, potěšit se barevnými květy, spočítat houf kohoutků a růžových prasátek, prohlédnout všechna díla, která snaživí žáci připravili. Práce malých žáků, starších a nejstarších, kteří se právem mohou chlubit krásně provedenými podobenkami – malého rozesmátého děťátka i vážnými tvářemi dospělých. Výstava je doplněna keramickými pracemi, kachlíčky s květinami, zvířátky, ptáky. Nápaditě, pečlivě vypracovanými. Nepřehlédnutelné jsou masky, barevné i kreslené bílou barvou na tmavém pozadí. Drobnými pracemi přispěli i začátečníci. Tátové a mámy mohou být spokojeni a na své umělce hrdi, zaslouží si to. Zaslouží si společně se svými učiteli dík a přání: Hodně zdaru a úspěchů v práci.

zb

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/02/10/vytvarna-vystava-zus-v-knihovne/