Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

KONEC S POLOPŘEVODY VOZIDEL

Od počátku roku 2015 je účinná novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která zásadním způsobem zasáhla do procesu zápisu změny vlastníka v registru silničních vozidel. V tomto příspěvku se tak na tuto změnu podíváme, a to zejména z pohledu dosavadního vlastníka vozidla, který by měl být při prodeji svého vozidla velmi ostražitý.

Do konce roku 2014 probíhal převod tak, že původní vlastník provedl odhlášení vozidla z registru, zatímco nový vlastník měl povinnost vozidlo svým jménem přihlásit. Oba účastníci smlouvy o převodu vozidla tak činili každý zvlášť, a to na místně příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností dle místa svého pobytu. Tím však nezřídka docházelo k situacím, kdy původní vlastník vozidlo sice odhlásil, ale novým vlastníkem již nebylo přihlášeno. Vozidlo tak zůstalo v tzv. polopřevodu, což z hlediska státní správy nebylo žádoucí a stalo se hlavním důvodem pro zavedení popisované změny.

Nově je při provádění změny vlastníka v registru silničních vozidel vyžadována součinnost dosavadního a nového vlastníka, která však v praxi může vyvolat řadu problémů. Mimo jiné např. tehdy, když jsou prodávající a kupující každý z opačného koutu republiky. Oba účastníci právního úkonu se totiž musí dostavit ve lhůtě deseti dnů ode dne změny vlastnictví na příslušný úřad společně.

Příslušným úřadem je v tomto případě obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu se nachází pobyt dosavadního vlastníka. Dosavadní vlastník je také ten z dvojice, který je za řádné a včasné provedení tohoto administrativního úkonu odpovědný. V případě, že si oba subjekty vzájemně neposkytnou součinnost a nepředloží zákonem požadované dokumenty, úřad změnu zápisu v registru neprovede. Navíc může danou skutečnost vyhodnotit jako přestupek a dosavadního vlastníka sankcionovat pokutou až do výše 50000 Kč. Tím se však stanovení příslušnosti ve prospěch dosavadního vlastníka ukazuje právě z jeho pohledu jako nepraktické zejména tehdy, když se nový vlastník zkrátka odmítne (např. z důvodu vzdálenosti) dostavit a neudělí za tím účelem ani plnou moc s úředně ověřeným podpisem, což je možné.

Dosavadní vlastník tak má v zásadě jen jednu možnost, aby zamezil sankci ze strany úřadu v podobě pokuty, a to vymínit si v kupní či jiné obdobné smlouvě podmínku předání vozidla až právě po provedení změny v registru. Tím nepřímo donutí nového majitele k tomu, aby se i přes případné obtíže dostavil a zákonem požadovanou součinnost na příslušném úřadě dosavadnímu majiteli poskytl.

Jana Slintáková
advokátka

 

Pozn. redakce: Autorka je absolventka Gymnázia v Rumburku a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Se svými dotazy se na ni můžete obracet prostřednictvím redakce novin, stejně jako se žádostí o kontakt na ni.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail