Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

MĚSTSKÁ POLICIE RUMBURK INFORMUJE

policie_auto

Zastupitelstvo města bylo informováno o činnosti MP za období prvních šesti měsíců letošního roku. MP Rumburk od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 řešila 2304 událostí. V průměru tedy 384 úkonů nebo zákroků za měsíc. Pro aktuálnost problematiky ohledně tříděného odpadu uvádíme také údaje za první tři měsíce fungování nového systému zjišťování a vyhodnocování přestupků ohledně odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. Za měsíce červen, červenec a srpen bylo prokázáno a projednáno 33 případů zmíněného přestupkového jednání za pomocí záznamových zařízení nebo jiným šetřením. Případů bylo samozřejmě větší množství, ale ne vždy se podaří zjistit pachatele nebo mu případně přestupkové jednání jednoznačně prokázat.

Další zajímavostí pro občany by mohla být informace ohledně fyzických zákroků strážníků. V současné době díky některým zákrokům proti nepřizpůsobivým spoluobčanům, kdy přišli strážníci do kontaktu s krví osob nakažených žloutenkou typu B a C, dochází čtyři strážníci na pravidelné odběry krve a vyšetření pro vyloučení nákazy. S tím také souvisí varování občanům, aby opravdu dobře zvážili rizika, která mohou při kontaktu s takto nakaženými lidmi očekávat, nenechali se od těchto lidí vyprovokovat k případné neuvážené konfrontaci a byli maximálně opatrní, pokud zásah do dané situace nesnese odkladu do příjezdu policie. Mějme prosím na zřeteli, že lidí (převážně narkomanů) nakažených vážnými nemocemi neustále přibývá.

za Městskou policii Rumburk
Waldemar Kotmel

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail