Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier navštívil Rumburk

dientsbier

Ve středu 14. 10. očekával Rumburk příjezd ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřího Dienstbiera. Ten v dopoledních hodinách dorazil na radnici a s představiteli města jednal především o hlubší spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Rumburk s ní spolupracoval v letech minulých a o spolupráci vážně uvažuje i do budoucna, zejména kvůli dotacím na různé projekty. Agentura je dále schopna zajistit i odborníky na zpracovávání projektů, a především metodickou pomoc. Projednat a schválit tuto kooperaci však musí ještě městská rada a zastupitelstvo. V tom by snad neměl být problém, jelikož dotace by městu velmi pomohly. K tak zvanému koordinovanému přístupu má samozřejmě Rumburk možnost se zapojit a dosáhnout tak i na evropské peníze. Financovat lze například řadu věcí v oblasti zaměstnanosti, sociální práce a služeb, inkluze ve vzdělávání, sociálního bydlení nebo třeba prevence kriminality. V polovině listopadu se podávají přihlášky a ministr doufá, že se podaří k partnerství nalákat co nejvíce obcí.

Poté, co skončilo zmíněné jednání, kvůli kterému ministr přijel, měl ještě chvíli čas na otázky novinářů. Ty zajímala hlavně krásnolipská základní škola, jelikož je to téma, které momentálně hýbe Šluknovským výběžkem. Z médií jistě všichni víme, že na začátku školního roku někteří rodiče obvinili školu z rasismu, protože žáci prvních tříd prý byli rozděleni podle barvy pleti a v jedné ze tříd bylo více romských dětí než v těch dalších. Ministr se zmínil, že škola nepřijala úplně ideální řešení ohledně rozdělení tříd, ale ze zlých úmyslů nikoho nepodezírá. Vyřešit situaci, a s ní i vyvstalé problémy, je však povinností resortu školství a školní inspekce. Dienstbier dále zdůraznil, že i díky změně školského zákona, která počítá s tím, že by každé dítě mělo být maximálně integrováno do běžného vzdělávacího programu na základní škole, se počítá s vyčleněním významných prostředků na inkluzi. Především na asistenty pedagogů, speciální pedagogy a školní psychology. Podle ministra je dobré vytvářet třídy jak s mimořádně nadanými dětmi, tak i s dětmi ze sociálně slabšího prostředí, s nimiž je zapotřebí jednat individuálně. Nově předložená novela školského zákona také počítá s povinným rokem předškolního vzdělávání. Doufejme, že tato opatření povedou ke spokojenosti dětí i učitelů, jejichž práci je třeba ocenit.

jap

 

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail