Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Představujeme pediatrické/dětské oddělení Lužické nemocnice v Rumburku

Vážení spoluobčané, primář MUDr. Dalibor Karbula ve spolupráci s vrchní sestrou Jitkou Hřibalovou vám představují pediatrické/dětské oddělení Lužické nemocnice.

 

Dětské oddělení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v Rumburku zahájilo svoji činnost v dubnu 1999 (po přestěhování dětského oddělení z Varnsdorfu). Oddělení sídlí v přízemí a ve druhém patře nemocniční budovy nedaleko bazénu na adrese U Nemocnice 1298/6.

Dětské oddělení nemocnice má dvě části. Novorozenecká část, která se nachází v přízemí porodnice, je po rekonstrukci a poskytuje maminkám i jejich rodinám dostatečný komfort.

Dětské oddělení se nachází ve druhém patře stejné budovy. Oddělení je ozdobené barevnými kresbami – to vše přispívá k vytvoření příjemného až domácího prostředí, které se odráží ve spokojenosti dětí.

nemocnice3

Pediatrie – dětské lékařství – patří mezi základní medicínské obory. Dětské oddělení zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči o děti od narození do dosažení 19 let. Přijímáme dětské pacienty z celého Šluknovského výběžku v celé šíři onemocnění dětského věku. V roce 2014 bylo na našem oddělení hospitalizováno celkem 1183 pacientů, ambulantně bylo ošetřeno 1079 pacientů. V rámci ambulantní péče nabízíme možnost vyšetření v gastroenterologické, neurologické a nefrologické ambulanci.

 

 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Péči zajišťuje šest lékařů. Pediatrické oddělení vede primář MUDr. Dalibor Karbula. Sesterský tým vede vrchní sestra Jitka Hřibalová.

nemocnice4 nemocnice5

 

LŮŽKOVÁ ČÁST
PEDIATRICKÉHO ODDĚLENÍ

 NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

Novorozenecké oddělení je součástí gynekologicko-porodnického oddělení a poskytuje péči novorozencům v systému rooming in (dítě na pokoji společně s matkou). Pokud to zdravotní stav novorozence a maminky umožňuje, novorozenec je po porodu přiložen k matce a poté je stále v blízkosti a v péči matky pod stálým dohledem sester. Po dvou hodinách je novorozenec společně s matkou převezen na oddělení šestinedělí. Na pokoji má každé miminko vlastní pojízdnou postýlku vybavenou monitorovacím přístrojem (tzv. chůvičkou, která sleduje případnou dechovou nepravidelnost, zástavu dechu, slouží jako prevence syndromu náhlého úmrtí kojenců u dětí v období prvního roku jejich života.)

Děti maminek po císařském řezu nebo po komplikovaném porodu jsou umístěny v samostatné místnosti pro novorozence, která je vybavena čtyřmi postýlkami, moderním inkubátorem a výhřevným lůžkem. Vybavení umožňuje krátkodobou intenzivní péči, vážnější stavy jsou přeloženy do jiných zdravotnických zařízení poskytujících specializovanou intenzivní péči o novorozence. Naše sestřičky pečují nejen o miminka, ale i o jejich maminky. Již od porodu je věnována velká pozornost kojení. Naším cílem je, aby co největší procento novorozenců odcházelo z našeho oddělení kojeno, neboť mateřské mléko je nejideálnější výživou pro každého novorozence. V průběhu pobytu se pravidelně 1-2x denně sleduje hmotnost novorozence. Sestřičky pomáhají maminkám s koupáním, vážením a celkovou péčí o kojence. Jsou jim pevnou oporou a vždy přispěchají s pomocí i radou. V průběhu hospitalizace jsou prováděna u všech novorozenců doporučená screeningová vyšetření.

Podmínkou propuštění je dobrý klinický stav novorozence, nastupující laktace, zastavení hmotnostního úbytku a nevýznamná žloutenka a samozřejmě i přání matky. Propuštění po spontánním porodu je většinou po dvou až třech dnech, po císařském mezi pátým a šestým dnem.

 

 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Lůžková část dětského oddělení je trvale využívána k léčbě celého spektra akutních onemocnění. Na oddělení ve spolupráci s lékaři chirurgického oddělení léčíme i stavy po úrazech a operacích. Vycházíme vstříc individuálním potřebám pacientů i jejich rodičů. Respektujeme Chartu práv hospitalizovaného dítěte.

Vyžaduje-li zdravotní stav dítěte specializovanou péči, je tato péče zajištěna na vyšším pracovišti, nejčastěji na dětské klinice v Ústí nad Labem. Dále na oddělení provádíme plánovaná vyšetření dle požadavků praktického lékaře pro děti a dorost.

Dětským pacientům je umožněna přítomnost rodičů v průběhu celé hospitalizace a kontakt s dalšími blízkými osobami. Jsme rádi, že dokážeme vyhovět prakticky ve všech případech. Náklady spojené s ubytováním a poskytnutím stravy doprovodu dětí do šesti let věku jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Poskytnutí hospitalizačního lůžka pro doprovod dětí starších šesti let je zpoplatněno částkou 100 korun denně za pobyt bez celodenní stravy. Stravu si hradí dle aktuálního ceníku Lužické nemocnice. V případě, že doprovod požaduje samostatný pokoj, hradí poplatek 50 korun za den.

nemocnice2 nemocnice6

Součástí oddělení je také mateřská školka a škola, která za pomoci paní učitelky přispívá k vyplnění volného času dětí během pobytu na oddělení a vypomáhá s učením. Děti mohou dále při pobytu využívat herny.

V současné době, především díky sponzorským příspěvkům, nabízíme dětem na pokojích takové vybavení, které jim zpříjemní pobyt: televizor, DVD přehrávač, wifi připojení. Rádi bychom i nadále zlepšovali komfort pacientů a vybudovali například na každém pokoji sociální zařízení.

 

 NÁVŠTĚVNÍ HODINY

Každý den od 14.30 do 16.30 hod. Po dohodě s ošetřujícím lékařem je podle harmonogramu naplánovaných vyšetření návštěva možná i v jiném čase. Doporučený počet návštěvníků 1-2, leží zde i velmi malí pacienti, na které je potřeba brát ohled.

 

 AMBULANTNÍ ČÁST
PEDIATRICKÉHO ODDĚLENÍ

JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ODDĚLENÍ

Všeobecná příjmová

a pohotovostní ambulance

nemocnice1

 Provozní doba ambulance

denně 7.00 – 15.00 hod.

 Telefonní číslo

412 359 324

Zde slouží ambulantní sestra Jarmila Burešová. Zároveň s lékaři zajišťuje i poradenskou péči:

 pondělí 10.00 – 11.30 hod.

gastroenterologická poradna,

MUDr. D. Michalíková

 čtvrtek 9.00 – 13.00 hod.

neurologická poradna,

MUDr. K. Henčlová

 pátek 10.00 – 11.00 hod.

nefrologická poradna,

prim. MUDr. D. Karbula

 

Mimo odborné poradny slouží ambulance k příjmům pacientů, k ošetření pacientů, kteří jsou zde na dovolené, děti na táborech, školách v přírodě či pokud má dětský obvodní lékař dovolenou a nemá zástup. V tomto případě je lepší přijít po desáté hodině, do té doby probíhají vizity a ordinace na oddělení a pacienti musí déle čekat. Zajišťujeme také lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost pro spádovou oblast Šluknovského výběžku.

 Ordinační hodiny
v době pohotovosti

 všední den 17.00 – 7.00 hod.

 víkendy a svátky 24 hodin

Regulační poplatek 90 korun se hradí bez ohledu na věk pacienta.

 

 OBVODY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
PRO DĚTI A DOROST

Provozujeme rovněž ambulance praktického lékaře pro děti a dorost v obcích Dolní Poustevna, Vilémov a Rybniště. V těchto ambulancích pečujeme o více než tisíc dětí ze Šluknovského výběžku. Staráme se též o děti v dětských domovech v Krásné Lípě a Lipové u Šluknova.

 

 SPOLUPRÁCE
SE ZDRAVOTNICKOU ŠKOLOU

Dětské oddělení naší nemocnice úzce spolupracuje se Střední zdravotnickou školou v Rumburku. Její žákyně se vedle své praxe starají o příjemnější prožití pobytu nemocných dětí na oddělení. Krásným příkladem je například tradiční pořádání Mikulášské nadílky, kterou organizují žákyně pod vedením své učitelky.

 

 DALŠÍ DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA

ústředna 412 332 551
novorozenecké odd. 412 359 307
pediatrické odd. 412 359 329

 

V našem zájmu a dobré návaznosti ambulantní a lůžkové péče je úzká spolupráce se všemi praktickými lékaři pro děti a dorost.

Na závěr bych chtěla uvést slova vrchní sestry J. Hřibalové a primáře MUDr. D. Karbuly, že kolektiv celého dětského oddělení se snaží našim malým pacientům vytvářet přívětivé prostředí a rodičům být dobrými partnery v péči o zdraví jejich dětí.

Podělte se o zkušenosti z pediatrického oddělení. Máme zájem o zpětnou vazbu, vaše připomínky (jak kladné, tak i záporné). Vaše názory či podněty můžete poslat na e-mailovou adresu: drahotova@nemrum.cz. Bližší informace jsou také dostupné na webových stránkách www.nemrum.cz.

V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že se nám v letošním roce nenarodila zatím žádná dvojčátka. Podzim přinesl změnu, 21. 9. se manželům Strnadovým narodila Rozárka a Štěpánek. Blahopřejeme rodičům a přejeme radost a krásné chvíle při výchově jejich miminek.

 

Přeji všem krásné barevné podzimní dny a zároveň vás chci pozvat k dalšímu čtení – nyní seznámení s radiodiagnostickým pracovištěm.

Erika Drahotová
manažerka kvality

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail