Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Připomenutí Dne veteránů v Parku Přátelství

Město Rumburk, Vojensko-historický spolek Lužice a Spolek přátel Rumburka pořádají akci k uctění památky padlých nejen v první světové válce. Uskuteční se v neděli 8. 11. ve 14.00 hod. v Parku Přátelství u torza monumentálního památníku padlým a válečnými útrapami zemřelým rumburským mužům, kteří položili své životy na frontách první světové války. Památník o váze 1100 centů z trachytu z Teplé, vysoký 4,5 metru, byl navržen děčínským architektem Hansem Jägrem, stavbu provedl jeho bratr Ladislav z Rumburka. Ve střední části bývala kdysi ve zlatě na mramorových deskách jména 302 rumburských mužů, kteří zemřeli na bojištích, v lazaretech či na následky válečných útrap. Ve střední části býval výrazný kovaný nápis s textem „Vlast svým synům“. Po obou stranách se tyčila vznosná umělecká díla, mužské plastiky v nadživotní velikosti – vojín a polní kurát. Stav památníku je dnes alarmující. Připomínka „Dne veteránů“ je tedy dobrým důvodem ke společnému setkání občanů na tomto historicky významném místě.

Neděle nejbližší 11. 11. je označována obecně jako „Den vzpomínek“. „Den válečných veteránů“ je připomínán celosvětově právě 11. 11., kdy bylo v 11 hodin roku 1918 podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem ve vlakovém voze u severofrancouzského města Compiegne, což znamenalo de facto konec první světové války.

Od listopadu 2001 je „Den veteránů“ jako významný den připomínán i v České republice. Jeho symbolem se stal vlčí mák, což souvisí s básní napsanou kanadským chirurgem Johnem McCraeem Na polích flanderských, která vznikla pod dojmem hrůzných zážitků u Ypré v roce 1915, když byl poprvé Němci použit bojový plyn. „Den veteránů“ je připomínán v mnoha městech celé Evropy a bývá zakončen pietním zapálením svíček na hrobech padlých. John McCrae v básni vyjádřil nadčasové poselství, jemuž čas neubírá nic na naléhavosti. Dnes „Asociace nositelů legionářských tradic“ prodává vlčí máky například prostřednictvím e-shopu a výtěžek je věnován na realizaci projektu „Paměť národa“, která je cenným zdrojem pro studium historie. Vzpomínky jednotlivců jsou často právě těmi střípky, kterými si dokážeme lépe poskládat ucelený obraz a přispívá k popularizaci studia různých aktuálních a velmi důležitých témat.

Při pietním aktu v Rumburku bude „Den veteránů“ uveden v širších souvislostech, přítomní seznámeni s památníky obětem první světové války rumburským, dolnokřečanským a hornojindřichovským obětem. Akce bude ukončena společnou modlitbou za oběti válek. Po skončení oficiální části za účasti zástupců města, členů Spolku přátel Rumburka a pozvaných hostů je plánována společná procházka na rumburský hřbitov a pietní zapálení svící na válečných hrobech. Iniciativa ze strany veřejnosti je vítána (kahánky ve skle a sirky s sebou).

Slavnost je počátkem projektu vedoucího k obnově památníku obětem první světové války, aby byl rok 1918 připomenut důstojně a park vybudovaný na místě zrušeného hřbitova, jež je krásným vstupem do vzácné kulturní památky Šmilovského uličky, byl opět zajímavým a návštěvnicky atraktivním místem města, jak tomu bývalo kdysi. Těšíme se na vaši účast a před akcí si

doma poslechněte Píseň padlým Martina Maxy, protože „Den válečných veteránů“, to je den výjimečných osobností, den hrdinů – den Johna McCraee, den Jiřího Schamse, den našich legionářů, veteránů. A jejich jména bychom si měli stále vybavovat, nejméně jednou v roce. Jak je psáno u památníku rumburským vzbouřencům v Novém Boru: „Zle jest člověku, nemá-li, zač by chtěl zemřít“.

 

Průvodního slova se ujmou Radek Andonov a Ester Sadivová. V oficiální části vystoupí s proslovem zástupce města Rumburk. Host programu k další diskusi Fld. Ivan Veselý.

Ester Sadivová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail